Chung tay vì bình yên cuộc sống

Thứ sáu - 21/08/2015 15:53
Một xã hội thật sự yên bình, hạnh phúc đó là khi không còn nỗi lo thường trực của tội phạm và tệ nạn xã hội, không còn nỗi ám ảnh của đớn đau tội lỗi, khi mỗi người, mỗi gia đình sống trong an lành, hạnh phúc. Để có được điều tốt đẹp đó là công sức của cả cộng đồng chung tay góp sức đấu tranh với những điều trái pháp luật.
Cùng với sự phát triển của xã hội, gia đình Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức: tình trạng bạo lực gia đình, ly hôn, ly thân ngày càng gia tăng, tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào các gia đình, đối tượng chịu tác động trực tiếp của các vấn đề trên chính là phụ nữ và trẻ em. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo và phương châm hành động trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mà Nghị quyết 09 của Chính phủ là lấy phòng ngừa là chính nên các cấp Hội phụ nữ và Công an đã thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong từng nhóm đối tượng, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc.
 
Để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT ngày 08/5/2002 giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, Công an và Hội phụ nữ đã xác định lấy gia đình làm đối tượng chính, gắn việc thực hiện Nghị quyết với đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; tập trung đầu tư chỉ đạo cho các hoạt động ở cơ sở; duy trì, phát triển và xây dựng các mô hình hoạt động về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội. Với quan điểm chỉ đạo phù hợp nên hoạt động ở cơ sở đem lại kết quả thực chất và bền vững, nhiều cơ sở có cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương đơn vị, góp phần mang lại sự bình yên cho mỗi gia đình, quê hương.
 

Hội viên phụ nữ chăm sóc hoa, phát triển kinh tế
 
Một trong những công tác trọng tâm, thiết thực đó là tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ chiến sỹ, hội viên phụ nữ trong bảo vệ chấp hành đầy đủ chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội; vận động hội viên phụ nữ, các thành viên trong gia đình về ý thức phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội được các cấp Hội và lực lượng Công an phối hợp tổ chức với nhiều cách làm sáng tạo, phong phú, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế ở các địa phương, đơn vị. Thông qua các hoạt động tập huấn, hội thi tìm hiểu, tọa đàm, hội thảo, truyền thông, nói chuyện chuyên đề... được tổ chức từ cấp tỉnh, huyện, cơ sở đến các chi, tổ phụ nữ, đã chuyển tải các kiến thức pháp luật cho trên 56.000 lượt hội viên phụ nữ, trong đó tập trung tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình hành động phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; an toàn giao thông… từ đó nâng cao ý thức phòng ngừa trong hội viên phụ nữ đồng thời vận động người thân trong gia đình và cộng đồng không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Tổ chức  73 lớp tập huấn về các kiến thức pháp luật với 3.000 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia, trong đó tập trung ở các địa bàn trọng điểm về tệ nạn xã hội. Tổ chức 56  hội thi  cấp cơ sở, 3 hội thi cấp huyện tìm hiểu kiến thức pháp luật như: Hội thi  “Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em”, “Phụ nữ với an toàn giao thông”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Gia đình hạnh phúc”.., Phối hợp với ngành Văn hóa thể thao và du lịch tổ chức “Hội thi tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình” ở các cấp, qua đó nâng cao kiến thức pháp luật chung cho hội viên. 
 
Với quan điểm xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, lấy gia đình làm cơ sở bền vững cho các hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, do đó Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn phụ nữ đăng ký xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực: No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc gắn, với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng “Gia đình văn hóa”; tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho phụ nữ về vai trò của gia đình, phối hợp với các ngành chức năng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình. Nhiều hoạt động giáo dục gia đình đã được tổ chức từ cấp tỉnh đến cơ sở phong phú về nội dung và hình thức như: Tọa đàm với các chủ đề: “Vai trò của gia đình trong quản lý, giáo dục con em không phạm tội và tệ nạn xã hội ”, tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc với nội dung: “Bố mẹ và con cái” gắn với tìm hiểu, tuyên truyền các kiến thức pháp luật, từ đó chuyển tải, nâng cao nhận thức, vai trò của người phụ nữ trong gia đình, thu hút trên 12.300 lượt người tham gia. Các hoạt động trên đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, gia đình, sức khỏe sinh sản, phòng chống tệ nạn xã hội, đồng thời phát huy vai trò tích cực của phụ nữ và nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc.
 
Hội phụ nữ chủ động phối hợp với Công an phường, xã, thị trấn chỉ đạo xây dựng các mô hình như: câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật"; "Tổ phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội"; kết hợp với nhà trường nhận đỡ đầu, giáo dục, cảm hoá học sinh cá biệt, xây dựng mô hình "Gia đình 5 không 3 sạch".  Đến nay toàn tỉnh đã duy trì và phát triển 48 câu lạc bộ với  2375 thành viên, 586 tổ phụ nữ “ Gia đình không có người thân phạm tội và tệ nạn xã hội”, “Quản lý kèm cặp và giáo dục thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật” với 18. 814 thành viên tham gia. Thông qua hoạt động của các mô hình này nhiều gia đình con em hư hỏng đã có sự tiến bộ rõ rệt, tình trạng trẻ em bỏ học, chơi bời lêu lổng đã được hạn chế. Đã phân công cán bộ chi hội, tổ phụ nữ, phụ nữ có uy tín phối hợp với tổ đảng, gia đình theo dõi, nhận đỡ đầu giúp đỡ và quản lý, giáo dục 890 cháu có những biểu hiện vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, bỏ học đi lang thang theo các băng nhóm trộm cắp, đánh đập, xâu ẩu gây mất trật tự.  Bằng nhiều hình thức như giáo dục tại gia đình, kiểm điểm trước dân, phối hợp kiểm điểm trước nhà trường, vận động, thuyết phục,  kiên trì giáo dục, giúp đỡ động viên đã có 785 cháu tiến bộ. 
 
Ngoài các mô hình trên, Công an và Hội phụ nữ đã phối hợp với Uỷ ban mặt trận và các ngành chức năng xây dựng trên 150 khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Chủ động xây dựng và củng cố hàng trăm tổ hoà giải với sự tham gia  tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ và công an viên ở thôn bản; tiến hành hoà giải hàng ngàn vụ mâu thuẫn gia đình, xích mích trong cộng đồng dân cư. Với vai trò và trách nhiệm của mình, Hội phụ nữ các cấp đã tích cực trong việc phối hợp các tổ chức đoàn thể ở địa phương, cùng Công an tổ chức các cuộc họp dân ở thôn, bản, khu phố đưa 867 trường hợp có hành vi phạm pháp ra kiểm điểm trước dân, đưa vào diện quản lý giáo dục tại xã, phường 237 trường hợp, góp phần làm giảm án hình sự và giảm các tai tệ nạn xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội.
 
Nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng trẻ em trong các gia đình nghèo bỏ học, đi vào con đường tệ nạn xã hội, các cấp Hội đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo bền vững; quan tâm đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên, phụ nữ và con em phụ nữ nghèo; hỗ trợ các gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ đơn thân, tàn tật; phân công đỡ đầu chủ hộ phụ nữ nghèo với nhiều hình thức: giới thiệu việc làm, cho vay vốn, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ cây con giống… vận động cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tích cực khai thác các nguồn vốn giúp nhau đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế gia đình. 
 
Các mô hình về phòng chống tội phạm, cảm hoá, quản lý, giáo dục con em và người thân vi phạm pháp luật tiếp tục được duy trì và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, khẳng định được tính hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. Thông qua các hoạt động trên đã góp phần nâng cao kiến thức về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ý thức chấp hành pháp luật và nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của các bậc làm cha làm mẹ trong giáo dục, quản lý con em không phạm tội và tệ nạn xã hội ngay từ trong gia đình, được Cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao, đưa các nội dung của Nghị quyết liên tịch 01 tiếp tục đi vào cuộc sống. 
 
Những kết quả trên đã  góp phần quan trọng  thực hiện tốt các chủ trương về phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý giáo dục những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, cứu giúp những mảnh đời bất hạnh, lạc lối tìm về với cội nguồn hạnh phúc, góp phần ngăn chặn và kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định, thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Tác giả bài viết: Chí Công

Nguồn tin: Công an Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây