Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội ở xã Hải Tân (Hải Lăng)

Thứ tư - 08/11/2017 15:47

Công an Hải Lăng thực hiện công trình tham gia xây dựng nông thôn mới ở Hải Tân

Công an Hải Lăng thực hiện công trình tham gia xây dựng nông thôn mới ở Hải Tân
Từ thực tế tình hình an ninh trật tự tại các địa phương và dựa vào các tiêu chí được nêu tại Kế hoạch số 490/KH-BCĐ ngày 09/2/2015, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm. HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (viết tắt là Ban chỉ đạo 138&1523) tỉnh Quảng Trị đã xác định trên địa bàn toàn tỉnh có 16 địa bàn trọng điểm, phức tạp cần được tập trung huy động các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp để triển khai chuyển hóa thành địa bàn đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, trong đó có địa bàn xã Hải Tân, huyện Hải Lăng.
     Năm 2016, Ban chỉ đạo 138&1523 xã Hải Tân, huyện Hải Lăng đã triển khai, thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, tập trung tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Sau hơn một năm thực hiện, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có những chuyển biến tích cực, số vụ phạm pháp hình sự giảm đáng kể; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động ngày càng sâu rộng; ý thức cảnh giác, tinh thần tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân được nâng lên, đóng góp tích cực hơn trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự.
    Toàn xã Hải Tân có 4 thôn gồm Câu Nhi, Hà Lỗ, Văn Trị, Văn Quỹ với khoảng 1.100 hộ, hơn 5.400 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Trên địa bàn có 04 Niệm phật đường là Niệm phật đường Câu Nhi, Văn Quỹ, Văn Trị, Hà Lỗ với hơn 2.500 phật tử tham gia; riêng thôn Văn Quỹ còn có 35 hộ với 180 giáo dân tham gia Công giáo.  
     Một trong những kết quả nổi bật từ việc chuyển hóa địa bàn tại xã Hải Tân là đã phát huy hiệu quả các mô hình, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân, đặc biệt là của giáo dân, phật tử trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Theo thống kê, từ năm 2015 đến tháng 5/2017, trên địa bàn xã Hải Tân xảy ra 14 vụ/16 đối tượng vi phạm pháp luật, các mô hình về an ninh trật tự hoạt động chưa hiệu quả, công tác đấu tranh, tố giác tội phạm của nhân dân chưa cao... Nhưng kể từ khi việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp được triển khai, Ban chỉ đạo 138&1523 của xã đã chỉ đạo các lực lượng, các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở tăng cường sự phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Đến nay đã có 13 mô hình phát huy hiệu quả tích cực như: Mô hình “Niệm phật đường an toàn về an ninh trật tự” tại 4 Niệm phật đường; mô hình “Xứ, họ đạo bình yên” của Giáo xứ Kẽ Văn, mô hình “Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông” tại thôn Hà Lỗ, mô hình “Khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” tại thôn Câu Nhi, mô hình “Khu dân cư hài hòa, giảm nghèo, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp” tại thôn Văn Quỹ…cùng với đó là việc duy trì các câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Không có người thân trong gia đình phạm tội và các tệ nạn xã hội”. Qua đó đã phát huy tinh thần, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc quản lý, giáo dục con, cháu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực xây dựng gia đình văn hóa, địa bàn dân cư an toàn về an ninh trật tự. Đã có 7/7 đối tượng vi phạm pháp luật được quản lý, giáo dục tiến bộ, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại cộng đồng.Năm 2016, Ban chỉ đạo 138&1523 xã Hải Tân, huyện Hải Lăng đã triển khai, thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, tập trung tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Sau hơn một năm thực hiện, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có những chuyển biến tích cực, số vụ phạm pháp hình sự giảm đáng kể; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động ngày càng sâu rộng; ý thức cảnh giác, tinh thần tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân được nâng lên, đóng góp tích cực hơn trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự.
     Toàn xã Hải Tân có 4 thôn gồm Câu Nhi, Hà Lỗ, Văn Trị, Văn Quỹ với khoảng 1.100 hộ, hơn 5.400 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Trên địa bàn có 04 Niệm phật đường là Niệm phật đường Câu Nhi, Văn Quỹ, Văn Trị, Hà Lỗ với hơn 2.500 phật tử tham gia; riêng thôn Văn Quỹ còn có 35 hộ với 180 giáo dân tham gia Công giáo.  
Một trong những kết quả nổi bật từ việc chuyển hóa địa bàn tại xã Hải Tân là đã phát huy hiệu quả các mô hình, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân, đặc biệt là của giáo dân, phật tử trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Theo thống kê, từ năm 2015 đến tháng 5/2017, trên địa bàn xã Hải Tân xảy ra 14 vụ/16 đối tượng vi phạm pháp luật, các mô hình về an ninh trật tự hoạt động chưa hiệu quả, công tác đấu tranh, tố giác tội phạm của nhân dân chưa cao... Nhưng kể từ khi việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp được triển khai, Ban chỉ đạo 138&1523 của xã đã chỉ đạo các lực lượng, các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở tăng cường sự phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Đến nay đã có 13 mô hình phát huy hiệu quả tích cực như: Mô hình “Niệm phật đường an toàn về an ninh trật tự” tại 4 Niệm phật đường; mô hình “Xứ, họ đạo bình yên” của Giáo xứ Kẽ Văn, mô hình “Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông” tại thôn Hà Lỗ, mô hình “Khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” tại thôn Câu Nhi, mô hình “Khu dân cư hài hòa, giảm nghèo, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp” tại thôn Văn Quỹ…cùng với đó là việc duy trì các câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Không có người thân trong gia đình phạm tội và các tệ nạn xã hội”. Qua đó đã phát huy tinh thần, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc quản lý, giáo dục con, cháu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực xây dựng gia đình văn hóa, địa bàn dân cư an toàn về an ninh trật tự. Đã có 7/7 đối tượng vi phạm pháp luật được quản lý, giáo dục tiến bộ, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại cộng đồng.
      Lực lượng Công an xã được giao nhiệm vụ nòng cốt, chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đã tổ chức 35 lượt tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện các vụ trộm cắp tài sản, ngăn chặn nhiều vụ xâu ẩu, đánh nhau, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm. Đã phối hợp tổ chức 05 điểm họp dân, 07 buổi tuyên truyền pháp luật về các nội dung của Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật giao thông đường bộ, thu hút sự tham gia của hơn 2.800 lượt người.
      Với mục đích chuyển hóa địa bàn phức tạp trở thành địa bàn an toàn, giảm tội phạm và không có tệ nạn xã hội, trong quá trình thực hiện việc chuyển hóa, Ban chỉ đạo 138&1523 xã Hải Tân đã xác định cụ thể các vấn đề trọng điểm, phức tạp nổi lên cần tập trung giải quyết, từ đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chủ động chỉ đạo thực hiện. Đến nay, sau một năm thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, tình hình an ninh trật tự ở Hải Tân đã có nhiều chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự giảm đáng kể, trật tự công cộng được đảm bảo tốt, ý thức cảnh giác, phòng ngừa và tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân ngày càng được nâng cao. Trên địa bàn không có trọng án xảy ra, không có tụ điểm về tệ nạn xã hội. Những kết quả này đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; là cơ sở để Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Hải Lăng nhân rộng ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp khác.
     Để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự địa bàn sau khi đã thực hiện việc chuyển hóa thành công, Ban chỉ đạo 138&1523 xã tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình hoạt động để phù hợp hơn với tình hình thực tế của địa bàn; trong đó chú trọng xác định điểm, tụ điểm phức tạp để tập trung các biện pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm, không để trở thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Tiếp tục củng cố, duy trì và nhân rộng, xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm, phát huy vai trò tích cực của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Tác giả bài viết: Kiều Hảo

Nguồn tin: Công an Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây