Danh sách các doanh nghiệp, cơ sở, công trình có vi phạm quy định về PCCC

Thứ hai - 22/11/2021 08:33
BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
DANH SÁCH
CÔNG TRÌNH CHƯA ĐƯỢC THẨM DUYỆT, NGHIỆM THU VỀ PCCC ĐÃ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
(Kèm theo Công văn số            /CAT-PC07 ngày       /11/2021 của Công an tỉnh Quảng Trị)
TT Tên dự án,
công trình
Tên chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Quy mô, tính chất hoạt động Công tác thẩm duyệt thiết kế về PCCC Thời điểm đưa vào hoạt động Hình thức xử lý
vi phạm quy định về PCCC
Ghi chú
Xã, Huyện Tỉnh/
Thành phố
C07 đã thẩm duyệt PC07 đã thẩm duyệt Chưa thẩm duyệt Hình thức Số tiền
(nếu có)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Nhà máy gạch không nung Công ty TNHH Thành Hưng Đông Lương, Đông Hà Quảng Trị Sản xuất gạch không nung, bê tông tươi. Kho chứa xi măng tường xây gạch, trụ bê tông, xà gồ thép, mái tôn: 1.000m2, sức chứa khoảng 200 tấn xi măng   x   2017      
2 Nhà máy gỗ Công ty TNHH Cảm Giáo KCN Tây Bắc Hồ Xá, Vĩnh Linh Quảng Trị Băm dăm gổ, mộc, bóc ván. Nhà xưởng gồm nhiều hạng mục, kết cấu tường gạch, mái tôn, cột sắt hoặc gỗ.   x   2015      
3 Nhà máy sản xuất củi trấu Công ty TNHH MTV Hồ Nghĩa An KCN Tây Bắc Hồ Xá, Vĩnh Linh Quảng Trị Sản xuất củi trấu. Nhà xưởng cột thép, mái tôn rộng khoảng 1000 m2     x 2016     Hoạt động cầm chừng, thiếu nguyên liệu
4 Nhà máy chế biến lâm sản Công ty  cổ phần lâm sản Cam Lộ Cam Thành, Cam Lộ Quảng Trị Nhà máy cưa xẻ gỗ và băm dăm với tổng diện tích 6.400m2     x 2012 Đã mời chủ cơ sở đến làm việc và hướng dẫn các quy định của Luật PCCC; chủ cơ sở đã viết cam kết thực hiện    
5 Nhà máy chế biến lâm sản Công ty Cổ phần lâm sản An Thái Cam Tuyền, Cam Lộ Quảng Trị Nhà máy chế biến lâm sản     x 2015      
6 Nhà máy chế biến gỗ dăm Công ty TNHH Thành Hưng Cam Thành, Cam Lộ Quảng Trị Nhà máy băm dăm gỗ     x 2015 Đã mời chủ cơ sở đến làm việc và hướng dẫn các quy định của Luật PCCC; chủ cơ sở đã viết cam kết thực hiện    
7 Nhà máy chế biến lâm sản Công ty TNHH Thiên Ân Phát Cam Thành, Cam Lộ Quảng Trị Nhà máy chế biến lâm sản với tổng diện tích 7.800m2   x   2019     Chỉ hoạt động khu vực Nhà làm việc, thẩm duyệt năm 2021
8 Nhà máy chế biến lâm sản Công ty TNHH MTV Hiếu Anh Quảng Trị Cam Thành, Cam Lộ Quảng Trị Nhà máy chế biến lâm sản với tổng diện tích 7.800m2     x 2017      
9 Show room ô tô Trung Sơn chi nhánh Cam Lộ Công ty TNHH Trung Sơn Thanh An, Cam Lộ Quảng Trị Buôn bán ô tô, Cơ sở tổng diện tích 3.000m2     x 2016      
10 Show room ô tô Tâm Thơ chi nhánh Cam Lộ Công ty TNHH Tâm Thơ Thanh An, Cam Lộ Quảng Trị Buôn bán ô tô, Showroom 900m2, khu sửa chữa 600m2     x 2007      
11 Show room ô tô Thăng Bình Công ty TNHH Thăng Bình Thanh An, Cam Lộ Quảng Trị Buôn bán ô tô, Tổng diện tích 3.500m2     x 2016      
12 Nhà máy chế biến lâm sản Công ty cổ phần lâm sản Quảng Trị Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh Quảng Trị Kiến trúc xây dựng gồm 03 nhà xưởng sản xuất bằng khung thép mái tôn, 01 văn phòng làm việc, 01 nhà ăn, 01 trạm cân, 01 bãi chứa gỗ dăm. Cơ sở được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 60.000 m2.   x   2011      
13 Nhà máy chế biến mủ cao su Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị Vĩnh Long, Vĩnh Linh Quảng Trị Kiến trúc xây dựng gồm 01 nhà xưởng sản xuất bằng khung thép mái tôn, 01 văn phòng làm việc, 02 nhà kho, 01 nhà mái vòm, 01 nhà ăn, 01 nhà ở của công nhân, 01 trạm biến áp, 01 trạm cân, 01 trạm dầu, 02 gara để xe. Tổng diện tích xây dựng khoảng 37.368 m2. Cơ sở được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 46.368 m2.   x   2012      
14 Nhà máy sản xuất giấy Kraft Công ty Cổ phần Bắc Trung Bộ Vĩnh Long, Vĩnh Linh Quảng Trị Kiến trúc xây dựng gồm 01 nhà xưởng sản xuất bằng khung thép mái tôn, 01 kho chứa phế liệu, 01 văn phòng làm việc và nhà nuôi Yến, 01 xưởng cơ khí, 01 trạm cân và 01 gara để xe. Cơ sở được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 46.412 m2.   x   2003     Mới thẩm duyệt năm 2021, đang hoàn thiện các hạng mục PCCC
15 Công ty TNHH MTV Mạnh Triều Công ty TNHH MTV Mạnh Triều Ái Tử, Triệu Phong Quảng Trị cơ sở sản xuất có diện tích khoảng 15.000m2, trong đó có: 02 kho thành phẩm (01 kho có diện tích khoảng 2.000m2, 01 kho có diện khoảng 1.000m2); 01 khu vực xử lý gỗ diện tích khoảng 350m2; 13 lò sấy gỗ và 09 máy cưa xẻ gỗ   x   2005      
16 Công ty TNHH chế biến gỗ Quang Huy Công ty TNHH chế biến gỗ Quang Huy Ái Tử, Triệu Phong Quảng Trị Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 13.515m2, gồm các hạng mục như: văn phòng làm việc: 84m2, Khu vực chứa thành phẩm: 776m2, khu máy sấy: 472m2, xưởng cưa A: 152m2 và xưởng cưa B: 252m2.   x   2007      
17 Công ty TNHH chế biến lâm sản Huy Phong Công ty TNHH chế biến lâm sản Huy Phong Ái Tử, Triệu Phong Quảng Trị Cơ sở hoạt động trên diện tích khoảng 10.100m2, gồm các khu vực chính: kho thành phẩm 1 có diện tích khoảng 750m2, kho thành phẩm 2 có diện tích khoảng 400m2, và các khu vực khác: văn phòng làm việc, nhà xe.Công ty hoạt động với 10 lò đốt, 08 máy cưa xẻ gỗ.     x 2009     Mới được thẩm duyệt năm 2021, đnag hoàn thiện các hạng mục PCCC
18 Công ty TNHH MTV gỗ Nguyên Phong Công ty TNHH MTV gỗ Nguyên Phong Ái Tử, Triệu Phong Quảng Trị Cơ sở hoạt động trên diện tích khoảng 12.500m2, gồm các khu vực chính: khu vực sản xuất có 1400m2, kho thành phẩm có diện tích 1400m2, và các khu vực khác: văn phòng làm việc, nhà xem…Công ty hoạt động với 10 lò đốt, 09 máy cưa xẻ gỗ.   x   2007     Vừa được thẩm duyệt thiết kế năm 2021, đang hoàn thiện các hạng mục PCCC
19 Chợ Ái Tử   Ái Tử, Triệu Phong Quảng Trị       x 2012      
20 Công ty TNHH dệt may Thời Đại Công ty TNHH dệt may Thời Đại Ái Tử, Triệu Phong Quảng Trị Cơ sở được xây dựng trên diện tích khoảng 21.000m2, giai đoạn 1 đã xây dựng các hạng mục: nhà xưởng sản xuất số 1: 1.800m2, đang xây dựng hoàn thiện nhà kho có diện tích: 1.080m2, nhà ăn: 200m2, và một số hạng mục như: nhà bảo vệ, nhà xe.   x   2021      
21 Công ty TNHH chế biến gỗ Quang Huy - cơ sở 2 Công ty TNHH chế biến gỗ Quang Huy Ái Tử, Triệu Phong Quảng Trị Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 6.056m2, gồm các hạng mục: nhà xưởng sản xuất: 1.125m2, nhà điều hành: 156m2, và một số hạng mục khác: trạm cân, bãi chứa nguyên liệu, gara xe,….Sản xuất gỗ dán   x   2019      
22 Công ty TNHH MTV xây lắp điện Long Công ty TNHH MTV xây lắp điện Long Ái Tử, Triệu Phong Quảng Trị công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 7.200m2, giai đoạn 1 đã xây dựng các hạng mục: nhà xưởng sản xuất số 1: 1.026m2, nhà điều hành: 400m2. Sản xuất thiết bị điện   x   2020      
23 Tổ hợp công trình kinh doanh xe du lịch và tải bus Quảng Trị Chi nhánh Quảng Trị - Công ty cổ phần ôtô Trường Hải Triệu Giang, Triệu Phong Quảng Trị cơ sở có tổng diện khoảng 7.500m2, trong đó: Showroom xe du lịch: 351m2, showroom xe tải: 270m2, Showroom xe bus: 325m2, khu vực văn phòng, phòng giao xe mới: 180m2, khu vực bảo dưỡng, sửa chữa chung: 355m2, khu vực văn phòng xe tải bus: 260m2. Kinh doanh, sửa chữa ôtô   x   2021     Cơ sở đang tiến hành mở rộng diện tích hoạt động, sau khi hoàn tất thủ tục mở rộng sẽ thi công hệ thống PCCC theo quy định
24 Dự án điện mặt trời áp mái Công ty Cổ phần năng lượng Trường Danh Gio Châu, Gio Linh Quảng Trị - Lắp đặt trên mái Trung tâm Đăng kiểm 74-02D thuộc Công ty Cổ phần Trường Danh.     x 2021      
25 Công ty TNHH Gỗ Quảng Trị Công ty TNHH Gỗ Quảng Trị TX Quảng Trị Quảng Trị 01 khu vực xưởng sản xuất có diện tích khoảng 1800m2. Khu vực lò sấy có 06 lò và 01 khu vực lò đốt     x 2015      
26 Công ty cổ phần May Quảng Trị Công ty cổ phần May Quảng Trị Cụm CN Cầu Lòn, TX Quảng Trị Quảng Trị 03 nhà xưởng sản xuất nối liền nhau có diện tích 2160m2, khu vực nhà kho có diện tích khoảng 800m2 và khu vực nhà ăn, văn phòng hành chính có diện tích 576m2, chiều cao trần nhà khoảng 4m     x 2013      
27 Trung tâm Mediamart thị xã Quảng Trị   TX Quảng Trị Quảng Trị xây dựng 01 tầng, diện tích khoảng 500 m2   x   2020      
28 Nhà máy sản xuất hạt điều Huy Long thuộc Công ty TNHH MTV Lao Bảo Electronics Hoàng Thị Minh Ty Lao Bảo, Hướng Hóa Quảng Trị Được xây dựng trên khu đất với diện tích khoảng 10.000m2. Gồm các hạng mục: văn phòng, khu vực xưởng sản xuất, kho nguyên liệu, kho thành phẩm.   x   2015     Cơ sở đang tạm ngừng hoạt động
29 Trường THPT Nguyễn Huệ   Phường 3, TX Quảng Trị Quảng Trị Dãy nhà học và văn phòng, khối tích khoảng 10.000m3     x 2020      
30 Công ty TNHH MTV Orchid Phú Quý Công ty TNHH MTV Orchid Phú Quý Đông Lễ, Đông Hà Quảng Trị       x 2009      
31 Nhà máy sản xuất nhựa thông Công ty CP Thông Quảng Phú Đông Lương, Đông Hà Quảng Trị Kho 1: Khoảng 5.000 m3; Kho 2: Khoảng 1.400 m3; Kho 3: Khoảng 14.500 m3; Khu vực còn lại: nồi hơi, khu nhà ở tập thể, khu văn phòng và các bãi đất trống.
Tính chất hoạt động: Chiết tách nhựa thông
  x   2008      
32 Xưởng sản xuất chân tay giả Công ty TNHH Kids First Đông Lương, Đông Hà Quảng Trị Có 01 nhà xưởng chính kết cấu khung thép mái tôn diện tích 1.243m2 cao từ 5 - 7m; 01 nhà xưởng phụ khoảng 200m2 cao khoảng 5m.   x   2016     Đã tham gia ý kiến TKCS năm 2021, sử dụng Nhà máy gia công cơ khí, CĐT đang tiến hành xin mở rộng đất sử dụng
33 Nhà máy chế biến mộc mỹ nghệ Công  ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật Hồng Ngọc Đông Lương, Đông Hà Quảng Trị Nhà xưởng sản xuất: 2.146 m2, kết cấu gồm 01 tầng, khung thép mái tôn, tường gạch bao quanh. Kho nguyên liệu, nhà ăn: 638,4 m2, kết cấu gồm 01 tầng, khung thép mái tôn, tường gạch bao quanh. Kho thành phẩm, gian trưng bày: 660,3 m2, kết cấu gồm 01 tầng, khung thép mái tôn, tường gạch bao quanh. Nhà làm việc 02 tầng xây gạch, khung trần bê tông cốt thép, mái lợp tôn: 207 m2. Nhà giao dịch 01 tầng bằng gỗ, tường bao bằng kính, mái lợp ngói: 94,3 m2. Nhà bảo vệ: 27,0 m2   x   2015     Hoạt động khối văn phòng, nhà xưởng làm kho chứa hàng hóa, chưa sản xuất
34 Nhà máy chế biến mộc mỹ nghệ Công ty TNHH Mai Dũng Đông Lương, Đông Hà Quảng Trị Nhà xưởng rộng 30m, dài 40m, cao 4-5m, kết cấu tường gạch, mái tôn   x   2014     Hoạt động khối văn phòng, nhà xưởng làm kho chứa hàng hóa, chưa sản xuất
35 Nhà máy chế biến mộc mỹ nghệ Công ty TNHH MTV Thiện Quảng Đông Lương, Đông Hà Quảng Trị Nhà xưởng rộng 25m, dài 12m, cao 4-5m, kết cấu tường gạch, mái tôn   x   2018     Hoạt động khối văn phòng.
36 Nhà máy chế biến gổ Miền Trung Công ty Cổ phần nội thất Miền Trung Đông Lương, Đông Hà Quảng Trị Kho nguyên liệu 2.254m2, xưởng cưa gỗ 697m2, nhà làm việc 140m2, nhà xưởng chế biến gỗ 1.001 m2, nhà phục vụ công nhân 64m2 (tất cả đều 01 tầng), nhà trưng bày sản phẩm 291m2 (02 tầng).   x   2019     Hoạt động khối văn phòng.
37 Xưởng gia công cửa nhôm kính Công ty Cổ phần Đại Dương Xanh Đông Lương, Đông Hà Quảng Trị Nhà xưởng sản xuất: 864 m2; cao 6,0 m;  kết cấu gồm 01 tầng, khung thép mái tôn, tường gạch bao quanh. Nhà thành phẩm: 288m2; cao 6,0m;  kết cấu gồm 01 tầng, khung thép mái tôn, tường gạch bao quanh.       2014     Không hoạt động
38 Nhà máy chế biến mộc mỹ nghệ Công ty TNHH mộc mỹ nghệ Nguyễn. Đông Lương, Đông Hà Quảng Trị Nhà xưởng số 1: 2.700m2; cao 6,0m;  kết cấu gồm 01 tầng, khung thép mái tôn, tường gạch bao quanh. Kho xưởng số 2: 1.650 m2; cao 6,0m;  kết cấu gồm 01 tầng, khung thép mái tôn, tường gạch bao quanh. Nhà làm việc 02 tầng (12,7m x 19,8m): được dựng kiên cố bằng vật liệu tường xây gạch, kết cấu chịu lực bê tông cốt thép, trần đổ bê tông cốt thép.   x         Đưa vào hoạt động khối văn phòng, nhà xưởng làm kho chứa gỗ
39 Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Hương Hoàng Gio Linh Quảng Trị Nhà xương sản xuất gạch Tazerro và ngói màu rộng 576m2, cao 5,4m   x   2019      
40 Nhà máy tuyển Titan Công ty Cổ phần Kim Tín Quảng Trị KCN Quán Ngang, Gio Linh Quảng Trị 01 nhà hành chính diện tích 350m2, 01 xưởng tuyển ướt có diện tích 1.350m2, 01 xưởng tuyển kho diện tích 3.000m2, 01 nhà ăn ca có diện tích 300m2, 01 gara xe có diện tích khoảng 150m2   x   2019      
41 Showroom ô tô NISSAN Công ty TNHH Kim Sơn Đông Lễ, Đông Hà Quảng Trị Diện tích xây dựng khoảng 1077,6m2, sử dụng làm khu vực trưng bày sản phẩm và gara sửa chữa xe ô tô   x   2016     Đưa vào hoạt động khu văn phòng và trưng bày xe ô tô
42 Showroom Vinfast - Chevrolet Công ty cổ phần ôtô Thắng Lợi Ái Tử, Triệu Phong Quảng Trị Cơ sở xây dựng trên diện tích khoảng 2.877 m2, trong đó: khu hành chính 1000 m2, khu xưởng sửa chữa 1160 m2, nhà ở công nhân viên 20 m2   x   2011      
43 Nhà máy chế biến gỗ quy cách và gia dụng Tiến Phong Cam Lộ Công ty TNHH Tiến Phong Cam Lộ Cam Thành, Cam Lộ Quảng Trị 01 văn phòng làm việc diện tích khoảng 90 m2, 01 nhà kho chứa thành phẩm khoảng 900 m2, 01 nhà xưởng sơ chế ghép thanh khoảng 1800 m2, 01 nhà kho chứa gỗ thành phẩm khoảng 800 m2.Chế biến và sản xuất đồ gỗ xây dựng   x   2015     Chỉ hoạt động khu vực nhà làm việc, nhà xưởng 1.
44 Nhà máy chế biến lâm sản Công ty TNHH MTV lâm sản Quảng Trị Cam Thành, Cam Lộ Quảng Trị 01 văn phòng làm việc diện tích khoảng 200 m2, 01 bãi chứa thành phẩm khoảng 2000 m2, 01 nhà xưởng sản xuất dăm gỗ khoảng 1500 m2, 01 trạm cân. Sản xuất gỗ dăm   x   2018     Chỉ hoạt động khu vực nhà làm việc, trạm cân
45 UBND Phường 2, TP Đông Hà, Quảng Trị UBND TP Đông Hà Phường 2, Đông Hà Quảng Trị Trụ sở cơ quan hành chính cấp xã   x   2020      
46 Nhà hàng khách sạn Hữu Nghị Công ty cồ phần du lịch Quảng Trị Phường 1, Đông Hà Quảng Trị Diện tích khoảng 600m2, gồm 02 tầng, chiều cao 09m, nhà hàng   x   2018     Khu vực nhà hàng chưa được nghiệm thu
47 Trường Tiểu học, THCS, THPT Trưng Vương Ông Bùi Mạnh Dũng Đông Hà Quảng Trị Sử dụng làm nơi dạy học liên cấp   x   2010      
48 Kho hàng Công ty TNHH Thương mại Phương Quang Công ty TNHH Thương mại Phương Quang Phường 1, Đông Hà Quảng Trị Kho hàng chứa trong bao bì cháy được, 1 tầng, diện tích khoảng 700m2   x   2017     Cơ sở hoạt động trước năm 2014, đang trong thời gian hoàn thiện các hệ thống để được nghiệm thu về PCCC
49 Nhà máy sản xuất hàng đan lát xuất khẩu Công ty cổ phần Phước Hiệp Thành chi nhánh Quảng Trị Diên Sanh, Hải Lăng Quảng Trị Diện tích khoảng 2000m2, nhà máy   x   2019     Chỉ hoạt động khu vực nhà làm việc.
50 Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Công ty TNHH một thành viên gỗ Thu Hằng Hải Thượng, Hải Lăng Quảng Trị Diện tích khoảng 1709m2, nhà máy   x   2017     Chỉ hoạt động khu vực nhà làm việc và nhà xưởng 1, 2.
51 Công ty TNHH MTV Quốc Đoài Phát Nguyễn Hữu Đoài Lao Bảo, Hướng Hóa Quảng Trị Diện tích khoảng 1300m2. Sản xuất chai nhựa, kẽm thép gai   x   2020     Chỉ hoạt động khối văn phòng.
52 Nhà trung tâm La Vang Linh mục Lê Sỹ Hiền Hải Phú, Hải Lăng Quảng Trị     x   1998      
53 Trường mầm non Tuổi Hồng   Đông Lương, Đông Hà Quảng Trị 03 tầng, diện tích mỗi tầng khoảng 1.235m2   x   2015      
54 Nhà máy sản xuất nội thất Phong Hải Công ty TNHH nội thất Phong Hải KCN Nam Đông Hà Quảng Trị Xưởng gỗ công nghiệp - xưởng gỗ tự nhiên: 750m2; Xưởng sofa: 780m2; Xưởng gia công cơ khí: 540m2   x   2020      
55 Cửa hàng bán lẻ dầu Cửa Việt DNTN Thơm Tuấn Cửa Việt, Gio Linh Quảng Trị Cửa hàng xăng dầu loại 3, Bể chứa dầu có khối tích 15m3   x   2016      
56 Nhà máy nung kính cường lực, sản xuất kính an toàn PHC Công ty CP kính mặt trời PHC KCN Nam Đông Hà Quảng Trị Nhà xưởng sản xuất 2.418m2; Nhà kho 864m2; Nhà điều hành 157m2; Nhà nghỉ công nhân 139m2; Nhà ăn ca 157m2   x   2020      
57 Công ty cCP thương mại và xuất khẩu Việt Hồng Chinh Nguyễn Trường Chinh DĐông Lễ, Đông Hà Quảng Trị Khoảng 10.000m2 gồm 03 kho hàng, 01 văn phòng làm việc     x 2009      
58 Trường mầm non Sơn Ca Nguyễn Thị Niềm Phường 1, Đông Hà Quảng Trị 03 tầng.   x   2016      

 

Nguồn tin: PX03 Tổng hợp:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây