Thủ đoạn lợi dụng góp ý sửa đổi Luật Đất đai để chống phá Đảng, Nhà nước

Thứ sáu - 31/03/2023 04:53
Trong khi việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được nhiều tổ chức, cá nhân tham gia tích cực thì những phần tử chống đối, số đối tượng cơ hội chính trị đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền dân chủ để đăng tải các luận điệu xuyên tạc về nội dung, ý nghĩa của dự thảo luật cũng như chống phá hoạt động lấy ý kiến nhân dân.

Một số cá nhân đưa bài dưới danh nghĩa “trí thức góp ý dự thảo luật” để xuyên tạc, gây rối, cố tình làm trầm trọng hóa các vấn đề nhạy cảm, phức tạp liên quan đến đất đai nhằm thực hiện mưu đồ xấu. Trên mạng xã hội xuất hiện một số luận điệu mang danh "góp ý" song cố tình xuyên tạc, đưa ra các quan điểm cho rằng Việt Nam sửa đổi Luật Đất đai là để thao túng thị trường đất đai, lồng ghép lợi ích cho những cá nhân hay nhóm người nhất định chứ không vì lợi ích của nhân dân.

Thủ đoạn lợi dụng góp ý sửa đổi Luật Đất đai để chống phá Đảng, Nhà nước -0
 

Để chứng minh quan điểm này, các đối tượng đã cắt gọt, đánh tráo phát ngôn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm làm sai lệch bản chất, cho đó là bằng chứng để tố cáo. Họ phủ nhận sạch trơn giá trị của sự đổi mới là để thay thế cái cũ, khắc phục những bất cập còn tồn tại mà ngụy biện rằng, thực tế nhiều năm qua có sự cài cắm lợi ích vào trong luật. Từ đó quy kết “Việt Nam có sửa đổi luật nhiều lần thì cũng chỉ là hoạt động chắp vá, không thực tiễn, không hề vì dân”. Một số ý kiến còn cho rằng, Luật Đất đai mới sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc “cướp đất” của chính quyền cộng sản. Họ “kiến nghị” rằng, để gỡ rối thì phải xóa bỏ chế độ sở hữu toàn dân về đất đai!.

Một trong những thủ đoạn của các thế lực thù địch là cố tình đăng tải các câu chuyện liên quan đến những tiêu cực, các vụ án về tranh chấp đất đai nhằm gây ác cảm đối với việc góp ý dự thảo luật, từ đó tạo ra luồng suy nghĩ tiêu cực khiến người dân bất hợp tác, không tin tưởng vào hiệu quả của việc lấy ý kiến cho dự thảo, hiểu sai về các chính sách của Đảng, Nhà nước. Các đối tượng liên tục lập những nick ảo, tài khoản giả mạo người dân để tham gia bình luận, chia sẻ những thông tin, bài viết liên quan đến các vụ việc về đất đai với góc nhìn lệch lạc, tiêu cực nhằm kích động người dân, tạo tâm lý hoang mang, mất niềm tin đối với luật pháp và chính quyền.

Một trong những vụ việc gần đây cho thấy rõ bản chất chống phá của các thế lực thù địch qua việc lợi dụng thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 (TP Hồ Chí Minh) có văn bản chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gửi tới nhóm trẻ lớp mẫu giáo, lớp mầm non; trường mẫu giáo, mầm non (công lập và ngoài công lập); trường tiểu học (công lập và ngoài công lập), trường trung học cơ sở... Điều đáng nói, nội dung văn bản nêu rõ việc lấy ý kiến đối với các cơ sở giáo dục công lập là toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tại đơn vị. Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập là chủ đầu tư các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non, trường mầm non, trường tiểu học ngoài công lập và toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tại đơn vị.

Văn bản này sau đó đã xuất hiện trên mạng, tuy nhiên ảnh chụp văn bản chỉ có phần tiêu đề và mục “kính gửi” mà thiếu hoàn toàn nội dung chính. Một số người mới chỉ đọc vài dòng mở đầu của văn bản nên đã có sự nhầm lẫn về đối tượng lấy ý kiến, cho rằng văn bản hướng đến lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai đối với… trẻ mẫu giáo, mầm non! Với cách hiểu như vậy, các ý kiến (trong đó có cả người nổi tiếng) lên tiếng phê phán, miệt thị, cho rằng đây là một chỉ đạo kỳ quặc! Sự việc ngày càng bị đẩy đi quá xa khi các đối tượng cực đoan, phản động đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền dân chủ để đăng tải luận điệu xuyên tạc, cho rằng “chính quyền mị dân”, người dân không nên “mất thời gian góp ý”!

Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, tư liệu sản xuất cơ bản, là không gian phát triển và là nguồn lực to lớn của đất nước. Trong thời gian qua, thực hiện Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý, sử dụng đất đai đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình tổ chức thi hành luật đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế; nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ và bền vững; việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp; tình hình khiếu nại, tố cáo, vi phạm pháp luật về đất đai còn diễn biến phức tạp; suy thoái, ô nhiễm, sạt lở đất ngày càng nghiêm trọng…

Việc sửa đổi Luật Đất đai là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao…

Mục đích xây dựng dự án luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trong điều kiện hội nhập quốc tế; giải quyết các chồng chéo, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế... hài hòa quyền, lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh. Phát huy nguồn lực đất đai, tạo động lực để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Thiết lập hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch, hiệu quả gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát huy dân chủ, hạn chế tình trạng khiếu kiện về đất đai.

Việc lấy ý kiến đóng góp của người dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là để phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân, đặt người dân vào vị trí trung tâm, nhằm hướng đến đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân về đất đai mà Luật Đất đai là cơ sở pháp lý để thực hiện quyền cơ bản ấy. Mặt khác, Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, có mối quan hệ và ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực thi các chính sách được quy định trong rất nhiều luật khác, trong đó người dân là chủ thể chịu sự tác động nhiều nhất, do đó việc lấy ý kiến toàn dân đối với dự thảo luật này vừa thể hiện sự tôn trọng quyền chủ sở hữu toàn dân đối với đất đai, vừa huy động được trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, từ đó tạo sự thống nhất, đồng thuận, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và khả thi của hệ thống pháp luật.

Công tác lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được hưởng ứng tích cực, rộng khắp, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, các giai tầng xã hội đối với dự án luật rất quan trọng này. Nhiều ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tán thành với các nội dung cơ bản của dự thảo luật, đánh giá dự thảo đã có nhiều đổi mới, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, phát huy được nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quản lý đất đai chặt chẽ, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Các ý kiến góp ý tập trung vào nhiều nhóm nội dung, trong đó cho ý kiến về thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nhiều ý kiến tán thành với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia, công cộng nhưng đề nghị mở rộng thêm đối với các dự án xã hội hóa (y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường), không phân biệt vốn đầu tư là công hay tư. Có ý kiến đề nghị không quy định việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đảm bảo thu nhập của người có đất bị thu hồi tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, chỉ quy định về điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tốt hơn nơi ở cũ…

Cần thấy rằng, việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, hoàn thiện dự án luật quan trọng này theo hướng sát với thực tiễn và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của mọi công dân. Trên cơ sở ý kiến nhân dân, ý kiến của các cơ quan, tổ chức, dự thảo sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 sắp tới. Theo đánh giá của ban soạn thảo, việc lấy ý kiến vào dự thảo luật quan trọng này được triển khai nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, khoa học, đồng bộ, khả thi; phản ánh ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Từ những thủ đoạn lợi dụng góp ý Luật Đất đai (sửa đổi) để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh trong cộng đồng về việc tiếp nhận thông tin. Mỗi sự việc, hiện tượng cần được đánh giá khách quan, toàn diện, dựa trên các dữ liệu đầy đủ, tin cậy. Vội vã tin, nghe theo và lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, rất có thể người sử dụng mạng xã hội đang tiếp tay cho tin giả, tin xấu độc phát tán. Vì thế, người dân cần tỉnh táo nhận thức rõ, tránh mưu đồ của kẻ xấu xuyên tạc chính sách đất đai của Đảng, Nhà nước ta hòng kích động, gây bất ổn môi trường chính trị - xã hội, kịp thời nhận diện, đấu tranh với các luồng ý kiến sai trái…

 

Nguồn tin: PX03 trích nguồn báo CAND online:

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây