75 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy - Lực lượng Công an nhân dân "rèn đức, luyện tài, lập chiến công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ"

Chủ nhật - 05/03/2023 21:58
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023), ngày 06/3/2023, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết "75 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy - Lực lượng Công an nhân dân "rèn đức, luyện tài, lập chiến công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bộ trưởng.

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kho tàng lý luận vô giá trên nhiều lĩnh vực, trong đó có những di huấn sâu sắc, toàn diện trên các mặt công tác, chiến đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an nhân dân (CAND), thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Người đối với lực lượng CAND. Ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu Sáu nội dung về “Tư cách người Công an cách mệnh”, đó là: 

“Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. 

 Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. 

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. 

Đối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.”

Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, nội dung rất ân cần, giản dị, ngắn gọn, nhưng đã khái quát toàn diện bản chất đặc trưng của người “Công an cách mạng”. Đây cũng là nội dung cốt lõi trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề con người, đạo đức cách mạng, thực hành dân chủ và xây dựng lực lượng CAND, xây dựng các mối quan hệ căn cốt, rường cột nhất của người cán bộ Công an trong đời sống và công tác. Sáu điều dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam chỉ đạo mọi hoạt động của lực lượng CAND trong các thời kỳ cách mạng. 

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa cách mạng và khoa học của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, ngay từ năm 1948, lực lượng CAND đã tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, mở đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt, thực hiện tốt những lời dạy của Bác gắn với phong trào thi đua ái quốc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. CBCS Công an đã không quản khó khăn, gian khổ, hy sinh, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, đánh bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của “thù trong, giặc ngoài”; bảo vệ an toàn các căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tích cực chi viện cho chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. CBCS Công an kiên cường “bám đất, bám dân, diệt ác, phá kìm”, bảo vệ Đảng, Chính quyền và phát huy sức mạnh của Nhân dân trong “diệt ác, trừ gian”, “bảo mật, phòng gian”, góp phần quan trọng đấu tranh làm thất bại các chiến lược chiến tranh của địch, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.
 

2. Qua 75 năm, phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND ngày càng được đổi mới, đẩy mạnh, trở thành phong trào thi đua lớn, xuyên suốt trong thời kỳ hòa bình, xây dựng, hội nhập và phát triển đất nước, góp phần giúp lực lượng CAND làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định cuộc sống của Nhân dân, làm thất bại chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đây cũng là động lực to lớn để lực lượng CAND luôn nắm chắc tình hình, giữ vững thế chủ động chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhanh chóng đổi mới các chủ trương, quyết sách chiến lược, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại nhiều âm mưu hoạt động chống phá và phá thế bao vây, cấm vận, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ, kích động của các thế lực thù địch và phản động, các đối tượng phạm tội, bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, lợi ích quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, xã hội; góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

Đặc biệt, trong thời kỳ hội nhập, thời đại internet, cuộc cách mạng khoa học, công nghệ 4.0, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, các loại tội phạm ngày càng đa dạng, tinh vi, tiềm ẩn phức tạp, xuất hiện nhiều loại tội phạm phi truyền thống, lực lượng CAND đã quán triệt lời Bác dạy: “Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo”, áp dụng phương châm “chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động chống phá từ sớm, từ xa, từ bên ngoài lãnh thổ quốc gia”, không để hình thành tổ chức phản động, tổ chức chính trị đối lập, không để xảy ra khủng bố trong nước; kịp thời phát hiện, chủ động xử lý có hiệu quả các vụ, việc phức tạp về ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tổ chức đạt hiệu quả: hằng năm đã phấn đấu kéo giảm ít nhất 05% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; tập trung triệt phá những chuyên án lớn về ma túy, nhất là các đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam theo phương châm “không đánh khúc giữa, bắt giữ cả đường dây, nhất là đối tượng cầm đầu”, phòng, chống ma túy theo 03 lớp (bên kia biên giới, khu vực biên giới, trong nội địa); tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực” theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, trong đó, đã tập trung điều tra, khám phá nhiều đại án kinh tế; nhiều vụ án lớn về môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao; đánh mạnh, triệt phá nhiều băng ổ nhóm tội phạm. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT có nhiều dấu ấn quan trọng, lực lượng CAND không ngừng đổi mới ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực quản lý xã hội, quản lý dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của người dân, doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, như: tham mưu triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, tổ chức thực hiện quyết liệt và đã hoàn thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu chính, trọng tâm của Đề án 06, gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhiều thủ tục hành chính được đơn giản hóa, tạo nhiều thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm”; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT; thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, nhất là quản lý người nước ngoài; kiềm chế sự gia tăng tai nạn giao thông và cháy, nổ, làm giảm số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và các vụ cháy, nổ lớn; các cơ sở giam, giữ được bảo đảm an ninh, an toàn; tỷ lệ tái phạm tội trong số người đặc xá giảm. Công tác xây dựng lực lượng CAND cũng đạt được những thành tựu đáng kể: Công tác chính trị, tư tưởng thường xuyên được quan tâm bằng việc tổ chức sâu rộng, lan tỏa đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong CAND; giáo dục cán bộ, đảng viên, chiến sĩ rèn luyện đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, giữ gìn uy tín của lực lượng. Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho CBCS thật sự thiết thực, hiệu quả, sâu sắc, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Trong công tác xây dựng lực lượng, Bộ Công an đã chủ động tham mưu, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; gắn với điều chỉnh phân công, phân cấp nghiệp vụ, cơ cấu cán bộ theo tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí ở 04 cấp Công an; quyết liệt thực hiện giải pháp trọng tâm đột phá xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, góp phần giải quyết hiệu quả tình hình ANTT từ cơ sở với phương châm “Công an tìm đến dân”, “gần dân, hiểu dân”, “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân ngay từ thôn, bản, xóm, làng. Đặc biệt, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng ủy CATW đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, sau một năm triển khai tạo khí thế thi đua, quyết tâm trong các đảng bộ, đơn vị trong toàn quốc thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết theo lộ trình: đến năm 2025, xây dựng lực lượng CAND tinh, gọn, mạnh, các lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm tiến thẳng lên hiện đại; đến năm 2030, xây dựng toàn lực lượng CAND hiện đại.   

Suốt 75 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, đã có rất nhiều tập thể, cá nhân CBCS Công an chiến đấu dũng cảm, mưu trí, lập nhiều chiến công xuất sắc, tiêu biểu như: Khám phá vụ án tại số 7 phố Ôn Như Hầu (Hà Nội); đánh chìm Thông báo hạm A-my-ô đanh-vin (Amyot d’Inville) của Pháp tại Sầm Sơn (Thanh Hóa); chống do thám, bắt gián điệp, biệt kích, tiễu phỉ; công tác điệp báo, an ninh đô thị, diệt ác, trừ gian, phá ấp chiến lược, tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; đấu tranh, trấn áp, bóc gỡ nhiều tổ chức phản động, bắt giữ, xử lý các đối tượng phản cách mạng trong Kế hoạch CM12 và đấu tranh chống FULRO…; hàng ngàn lượt CBCS đã được huy động tăng cường bảo đảm ANTT giải quyết những vụ việc gây phức tạp về ANTT như: các vụ bạo loạn, phá rối an ninh tại Tây Nguyên (năm 2001, 2004, 2008), Mường Nhé - tỉnh Điện Biên (năm 2011); vụ việc liên quan Formosa, Hà Tĩnh (từ năm 2016 – 2018); vụ biểu tình, đập phá trụ sở chính quyền tại tỉnh Bình Thuận (năm 2018); các vụ việc bùng phát từ mâu thuẫn, xung đột trong quản lý, sử dụng đất đai tại Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh, vụ việc vụ việc chống người thi hành công vụ tại Đồng Tâm - Mỹ Đức - Hà Nội (năm 2019)…; có hàng vạn lượt CBCS không quản ngại hy sinh, gian khổ tình nguyện tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh (dịch COVID - 19), tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong các đợt thiên tai, bão lũ, sạt lở đất lớn gây thiệt hại nặng nề cho Nhân dân các tỉnh miền Trung, miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Cửu Long, xung phong tham gia Đoàn cứu hộ, cứu nạn thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, tham gia giữ gìn hòa bình tại Liên Hợp Quốc, tại Sudan… Cùng với đó, lực lượng CAND đã tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, hiến máu, cứu trợ các hộ nghèo, những người gặp khó khăn, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công… góp phần đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, đã có hơn 14.800 liệt sĩ CAND, gần 6.000 thương binh, bệnh binh và hàng ngàn tấm gương chiến sĩ CAND dũng cảm, bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng hiến dâng cuộc sống của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiêu biểu như các đồng chí Bửu Đóa (Khánh Hòa), Bùi Thị Cúc (Hưng Yên), Võ Thị Sáu (Bà Rịa), Nguyễn Thị Lợi (An Giang), Phạm Ngọc Thảo (TP Hồ Chí Minh), Trần Văn Việt (Cần Thơ), Phạm Văn Chiến (Hà Giang), Lê Thanh Á (Hải Phòng), Phạm Văn Cường (Điện Biên), Thao Văn Súa (Thanh Hóa), Hoàng Văn Yên (Khánh Hòa), Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc (Hà Nội), Lê Chí Phước (Quảng Ngãi)… được Nhân dân tôn vinh, góp phần xây dựng hình ảnh người CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Những thành tích, chiến công và kết quả học tập Sáu điều Bác Hồ dạy của lực lượng CAND đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, tặng thưởng 16 Huân chương Sao vàng, 102 Huân chương Hồ Chí Minh; hàng nghìn lượt tập thể và cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và rất nhiều phần thưởng cao quý khác. 


3. Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực vẫn diễn biến phức tạp, tác động đến công tác đảm bảo ANTT. Để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), đáp ứng được yêu cầu chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác quốc tế, bảo vệ vững chắc an ninh, lợi ích quốc gia - dân tộc, bên cạnh việc tham gia xây dựng lực lượng CAND thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thì việc thấm nhuần và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là vô cùng quan trọng và cần thiết. Sáu điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, là chuẩn mực đạo đức, lối sống, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, phương châm hành động, biện pháp công tác của các thế hệ CBCS Công an; là nguồn gốc, động lực thúc đẩy toàn lực lượng CAND ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian tới, lực lượng CAND tiếp tục tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:
Một là, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà nước đối với lực lượng CAND. Lực lượng CAND luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Chính phủ, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” của Đảng, là lực lượng bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, vì vậy, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng CAND nói riêng. Lực lượng CAND phải được xây dựng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH trong thời kỳ mới. Tiếp tục gương mẫu, đi đầu, quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng CAND như: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”;… Đặc biệt, phải thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định, là nền tảng để xây dựng lực lượng CAND thực sự là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân. 

Hai là, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.  Mỗi CBCS Công an phải thường xuyên tu dưỡng, “tự soi, tự sửa”, rèn luyện bản thân “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, thật sự trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã, “thoái hóa, biến chất”; không bị cám dỗ bởi lợi ích, danh vọng; không lợi dụng cương vị công tác để vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Đối với đồng chí, đồng đội, phải có tinh thần tương thân, tương ái, chân tình, giúp đỡ trong cuộc sống, công tác và chiến đấu; xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ, chú trọng bảo vệ uy tín, gìn giữ danh dự và truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật công tác, giữ vững tính chính quy của lực lượng; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, nhất là người đứng đầu tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, tinh thần gương mẫu, liêm khiết, trong sạch trong chiến đấu, công tác và sinh hoạt để CBCS học tập, làm theo.

Ba là, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, chủ động nắm chắc tình hình, nghiên cứu, đánh giá dự báo chiến lược, thường xuyên nhận thức rõ thời cơ và nguy cơ đối với ANTT, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp, biện pháp ứng phó “cương quyết, khôn khéo”, có hiệu quả với các mối đe dọa an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, không để “bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”. Tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm với phương châm “lấy phòng ngừa làm trọng; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh mạnh, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm” theo tinh thần “tích cực, khẩn trương, hiệu quả”; đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Tập trung đẩy lùi, ngăn chặn và làm giảm các loại tội phạm, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Bốn là, mỗi CBCS Công an cần làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tự giác, tự nguyện, hết lòng, hết sức, toàn tâm, toàn ý, tận tụy với công việc nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT với mục tiêu “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác Công an. Bảo đảm hoàn thành tiến độ các nhiệm vụ và hiệu quả các giải pháp ứng dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, các tiện ích của Đề án 06 của Chính phủ; tham mưu xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông. Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ; triển khai đồng bộ các biện pháp kiềm chế cháy, nổ, kéo giảm các vụ cháy, nổ lớn; chủ động lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Làm tốt công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, làm giảm nguy cơ tái phạm tội sau chấp hành án phạt tù.

Năm là, chú trọng xây dựng mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, dựa vào dân, xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân”, luôn phát huy tinh thần “kính trọng, lễ phép”, vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Đây là giải pháp chiến lược, lâu dài, bền vững nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm ANTT. Lực lượng CAND, nhất là lực lượng Công an cấp cơ sở phải điều chỉnh, cải tiến, đổi mới lề lối làm việc, tạo thuận lợi cho Nhân dân; luôn có ý thức và hành động quan tâm, chăm lo đến Nhân dân, thường xuyên thực hiện phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp phải đổi mới cơ chế, nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thường xuyên lắng nghe ý kiến của Nhân dân, có cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của CBCS. 

Trong suốt 75 năm qua, Sáu điều dạy của Bác Hồ kính yêu về “Tư cách người Công an cách mệnh” vẫn còn nguyên giá trị và luôn có tính thời sự sâu sắc, nhất là vào thời điểm hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy luôn là một trong những phong trào thi đua toàn diện, sôi nổi, hiệu quả nhất, gắn kết chặt chẽ nhất với phong trào thi đua yêu nước, là biểu hiện sinh động, cụ thể nhất của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND. Phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, tận tụy với Nhân dân, lực lượng CAND tiếp tục học tập, quán triệt nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, luôn coi “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”; xây dựng hình ảnh đẹp về người Công an cách mạng “Vì nước quên thân – Vì dân phục vụ” trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế; góp phần phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa./. 

 

Nguồn tin: PX03 trích nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Công an:

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây