Phối hợp kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh

Thứ tư - 29/09/2021 03:30
Sáng nay, 29/9, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh, thành ủy; tổng kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT các tỉnh, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm trụ sở Bộ Công an tại Hà Nội đến 63 điểm cầu tỉnh, thành phố.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Phối hợp kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh -0
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng với các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội. Cùng dự Hội nghị tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, UBKT Trung ương, Bí thư các tỉnh, thành ủy thuộc Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong những năm qua, nhất là nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, UBKT Trung ương, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Phối hợp kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị.

Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương luôn bám sát sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, sự phối hợp hiệu quả của các Ban đảng Trung ương, các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành ủy thuộc Trung ương, đã quán triệt thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong CAND.

Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy thuộc Trung ương đã thường xuyên phối hợp và chỉ đạo UBKT của hai cấp ủy chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên ở Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phối hợp kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh -0
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Quyết định số 17-QĐ/TW ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên ở đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ sở pháp lý quan trọng để cấp ủy, UBKT hai bên phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên ở đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng và UBKT Trung ương, nắm vững những nội dung cốt lõi, nội dung mới, nhận thức sâu sắc hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; đồng thời, tập trung thảo luận ngắn gọn, bám sát nội dung, chủ đề mà Ban Tổ chức đã gợi ý để đảm bảo thời gian, đúng Kế hoạch tổ chức Hội nghị đã đề ra.

Phối hợp kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ quán triệt Quy định số 17 tại hội nghị.

Tại Hội nghị, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã quán triệt triển khai Quyết định số 17 của Ban Bí thư. Qua đó khẳng định, đây là Quy chế phối hợp đầu tiên giữa Đảng ủy Công an Trung ương với đảng bộ Công an tỉnh, thành phố. Đây cũng là văn bản hết sức cần thiết, tạo sơ sở chính trị quan trọng để Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy xác định và phân định về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong việc phối hợp lãnh đạo "song trùng" đối với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đồng thời, đây cũng là điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng, xây dựng lực lượng Công an địa phương vững mạnh, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Trong nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an Trung ương luôn ghi nhận và trân trọng cảm ơn các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ Công an các tỉnh, thành phố; phối hợp trao đổi thông tin và thống nhất chủ trương về công tác cán bộ đã thu được nhiều thành công đáng khích lệ. Quy chế phối hợp thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng nói chung, và cũng là sự quan tâm to lớn của Đảng đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND nói riêng...

Phối hợp kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh -0
Thiếu tướng Lê Văn Tuyến trình bày tóm tắt báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết Quy chế phối hợp giữa UBKD Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT tỉnh, thành ủy.

Theo đó, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp đã giúp Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, đánh giá kịp thời những ưu, khuyết điểm để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an các địa phương trong sạch, vững mạnh. Công tác phối hợp cơ bản nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, nội dung Quy chế đã đề ra; tạo được sự chủ động, toàn diện trong quan hệ phối hợp trao đổi thông tin, tình hình về công tác kiểm tra, giám sát...

Hội nghị diễn ra với nhiều nội dung, Báo CAND sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về hội nghị quan trọng này.

Nguồn tin: PX03 trích nguồn báo CAND online:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây