Tạo nguồn phát triển đảng viên trong sinh viên CAND từ những phong trào đoàn, hội

Thứ ba - 19/04/2022 02:41
Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu, chỉ đạo trên tại Hội nghị về công tác phát triển đảng viên trong sinh viên các học viện, nhà trường CAND.

Sáng 19/4, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị về công tác phát triển đảng viên trong sinh viên các học viện, nhà trường CAND. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị; Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các học viện, nhà trường trong CAND.

Muốn phát triển chất lượng cao đảng viên trong sinh viên CAND thì các phong trào Đoàn, Hội phải sôi nổi, hiệu quả -0
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ: Công tác đào tạo, giáo dục chính trị tư tưởng rất quan trọng trong CAND nói chung và các học viện, nhà trường CAND nói riêng. Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương quan tâm, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Đảng ủy Công an Trung ương rất chú trọng phát triển công tác đảng trong sinh viên, cán bộ trẻ.

Trước khi các đại biểu tham luận, Bộ trưởng Tô Lâm đặt nhiều câu hỏi gợi mở, trong quá trình học tập tại học viện, nhà trường, vấn đề rèn luyện, thử thách, nâng cao nhận thức, tri thức cho sinh viên CAND cần phải được thực hiện ra sao; sinh viên trong quá trình rèn luyện học tập trong nhà trường công tác phát triển đảng cần hướng tới những yêu cầu, mục tiêu, biện pháp, hiệu quả như thế nào?

Muốn phát triển chất lượng cao đảng viên trong sinh viên CAND thì các phong trào Đoàn, Hội phải sôi nổi, hiệu quả -0
Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo nhiều vấn đề quan trọng trong công tác phát triển đảng viên trong sinh viên các trường CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, muốn phát triển đảng viên trong sinh viên các trường CAND thì các phong trào sinh viên, thi đua, đoàn, hội phải tốt; đồng thời yêu cầu Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, các học viện, nhà trường CAND…cần tập trung nghiên cứu, thảo luận, thống nhất triển khai hiệu quả.

Báo cáo trước Đại tướng Tô Lâm và Hội nghị kết quả phát triển đảng viên trong sinh viên các trường CAND giai đoạn 2018-2021, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nêu rõ: Công tác phát triển đảng viên được các Đảng ủy học viện, nhà trường CAND quan tâm, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng đảng bộ. Các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc.

Công tác tạo nguồn, theo dõi, giúp đỡ người xin vào Đảng, thẩm tra, xác minh, xem xét kết nạp đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức, xây dựng quản lý, khai thác, bảo quản hồ sơ đảng viên cơ bản được các đảng ủy học viện, trường CAND thực hiện đúng quy định. Hầu hết đảng viên được kết nạp vào Đảng có lập trường tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng, có tư cách đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đảng viên, là nguồn nhân sự có trình độ cao, năng lực, phẩm chất tốt để tăng cường cho Công an các đơn vị, địa phương.

Muốn phát triển chất lượng cao đảng viên trong sinh viên CAND thì các phong trào Đoàn, Hội phải sôi nổi, hiệu quả -0
Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị báo cáo tại Hội nghị.

Dưới sự chủ trì và gợi mở của Bộ trưởng Tô Lâm, tại Hội nghị, đại biểu các đơn vị đã cùng thảo luận, đánh giá, phân tích, làm rõ những thuận lợi, tồn tại, nguyên nhân, hạn chế trong công tác phát triển đảng viên trong sinh viên các học viện, nhà trường CAND; nêu đề xuất, kiến nghị những biện pháp, giải pháp giải quyết các vướng mắc, bất cập để thực hiện hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ phát triển đảng viên trong sinh viên các học viện, nhà trường CAND hiện nay và giai đoạn tiếp theo…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Phát triển đảng viên là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa, vai trò quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng. Trong thời gian qua, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.

Đảng bộ Công an Trung ương luôn coi phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng của nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, được cụ thể hóa thành chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt, lãnh đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên đạt được những kết quả khả quan.

Muốn phát triển chất lượng cao đảng viên trong sinh viên CAND thì các phong trào Đoàn, Hội phải sôi nổi, hiệu quả -0
Đại diện lãnh đạo các học viện, nhà trường CAND phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Trải qua quá trình công tác, lao động, những cống hiến, đóng góp của đảng viên kết nạp từ trong các học viện, trường CAND được cấp ủy địa phương đánh giá cao bằng nhiều hình thức khen thưởng, động viên, góp phần tô đẹp hình ảnh người chiến sĩ CAND. Đó là những đóng góp quan trọng của các Đảng ủy học viện, trường CAND trong công tác phát triển đảng viên.

Chỉ rõ những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế công tác phát triển đảng viên trong sinh viên các học viện, trường CAND hiện nay, nhấn mạnh các yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Cục Đào tạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an liên quan đến công tác phát triển đảng viên trong sinh viên các học viện, trường CAND để giải quyết dứt điểm những vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Các Đảng ủy học viện, trường CAND phải tập trung lãnh đạo tăng cường, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong sinh viên cả về số lượng và chất lượng, đi đôi với nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo nhằm hướng tới mục tiêu chung xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trước hết là về đội ngũ.

Cụ thể, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng, đội ngũ đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, tạo động cơ, mục đích trong sáng cho sinh viên các trường CAND khi phấn đấu vào Đảng; phải xác định chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng thúc đẩy các hoạt động phong trào, đặc biệt là hoạt động của đoàn thanh niên để tạo sân chơi cho sinh viên học tập, rèn luyện

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về công tác phát triển đảng viên tại các tổ chức đảng; các đảng ủy chỉ đạo UBKT Đảng ủy học viện, nhà trường CAND thường xuyên giám sát việc thực hiện công tác phát triển đảng viên ở các đảng bộ, quản lý học viên để kịp thời chấn chỉnh, xử lý mọi khuyết điểm, vi phạm nảy sinh trong công tác phát triển đảng viên trong sinh viên.

Nguồn tin: PX03 trích nguồn báo CAND online:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây