Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, luôn giữ mình cho thật trong sạch, vững vàng

Thứ năm - 09/02/2023 20:02
Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu mỗi CBCS Công an thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế, luôn luôn giữ mình cho thật trong sạch, vững vàng. Có như thế mới bảo vệ được uy tín, danh dự thiêng liêng và phát huy được truyền thống anh hùng, cách mạng vẻ vang của lực lượng CAND.

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Toạ đàm khoa học trực tuyến "Giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT hiện nay" do Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức sáng 9/2 đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã nhận được 14 ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tham dự.

Định hướng quan trọng về đường lối chống "giặc nội xâm"

Phát biểu chỉ đạo và kết luận toạ đàm, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, các đại biểu thống nhất cao, cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, có thể coi đây là "cẩm nang" về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) ở nước ta. Qua cuốn sách này, bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống "giặc nội xâm", ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xử lý nghiêm TN,TC của Đảng và Nhà nước.

Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, luôn giữ mình cho thật trong sạch, vững vàng -0
 
Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, luôn giữ mình cho thật trong sạch, vững vàng -1
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi toạ đàm.

"Trên cơ sở tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh PCTN,TC ở Việt Nam, cuốn sách đã khẳng định, đấu tranh PCTN,TC là "một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược", nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi "phải có quyết tâm rất lớn, thống nhất rất cao, biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại", từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp hướng tới mục tiêu "không thể", "không dám", "không muốn", "không cần" TN,TC" - Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ.

Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ rõ vấn đề căn cơ trong đấu tranh PCTN,TC là phải "phòng ngừa xa, từ sớm, cả ngọn lẫn gốc", mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là "phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống trong cán bộ, đảng viên". Cuốn sách chuyển tải sâu sắc thông điệp: Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ hiện nay là nhiệm vụ chính trị cấp bách, hệ trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, phải được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, chặt chẽ, dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thực sự tiền phong, gương mẫu, thể hiện bản lĩnh, quyết tâm, ý thức chính trị cao để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, luôn giữ mình cho thật trong sạch, vững vàng -0
Toàn cảnh buổi toạ đàm.

"Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn, là định hướng, quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong thời gian tới, nhất là Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Tiếp tục đẩy mạnh PCTN,TC với quyết tâm cao hơn

Quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND, thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lực lượng CAND bất luận trong hoàn cảnh nào, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND. Đây là yêu cầu khách quan, tất yếu của sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng.

Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, luôn giữ mình cho thật trong sạch, vững vàng -0
Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự toạ đàm.

Từng đơn vị, mỗi CBCS Công an, nhất là lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, PCTN,TC trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác ra; tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, mà phải tiếp tục đẩy mạnh, kiên trì thực hiện liên tục, với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh PCTN,TC.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, có tính nguyên tắc và cũng là lý do tồn tại của CAND là phải tập trung xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phục vụ Nhân dân. Có thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc thì lực lượng CAND mới vững vàng, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Do vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, đề án của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thực hiện Nghị quyết.

Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, luôn giữ mình cho thật trong sạch, vững vàng -0
Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham quan triển lãm bên lề toạ đàm.

Tiếp tục thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; phát huy trách nhiệm và vai trò nêu gương, nhất là người đứng đầu. Mỗi CBCS phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để nêu cao ý chí chiến đấu; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND - di sản quan trọng mà Bác để lại cho lực lượng Công an.

"Phải coi đây là việc làm thường xuyên, rất hệ trọng, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác, chiến đấu hằng ngày của mình; luôn luôn giữ mình cho thật trong sạch, thật vững vàng, không bị sa ngã trước bất cứ sự mua chuộc, lội kéo nào, không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường; không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm những việc phương hại đến lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Có như thế mới bảo vệ được uy tín, danh dự thiêng liêng và phát huy được truyền thống anh hùng, cách mạng vẻ vang của lực lượng CAND" - Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ.

Xử lý kịp thời, triệt để, không bỏ lọt tội phạm, nhân văn, thuyết phục

Cùng với đó, chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN,TC theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, đơn vị có liên quan tập trung tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật về PCTN,TC. Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC trong quá trình điều tra các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng.

Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, luôn giữ mình cho thật trong sạch, vững vàng -0
 
Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, luôn giữ mình cho thật trong sạch, vững vàng -1
Các đại biểu tham dự toạ đàm.

Làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa. Tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa đối với công tác phát hiện, điều tra án tham nhũng tại địa phương, không để xảy ra tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". Xử lý kịp thời, nghiêm minh các đối tượng phạm tội, với phương châm triệt để, thận trọng, thấu đáo, chặt chẽ, trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, "không có vùng cấm", không bỏ lọt tội phạm, nhân văn, thuyết phục, có lý, có tình... góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, luôn giữ mình cho thật trong sạch, vững vàng -0
Toạ đàm được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến Công an các đơn vị, địa phương.

Để lan tỏa hơn nữa giá trị cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung chỉ đạo tổ chức thật tốt sinh hoạt chuyên đề về nội dung cuốn sách theo Hướng dẫn số 34, ngày 31/1/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, để cán bộ, đảng viên nắm rõ bản chất, nguy cơ của TN,TC đối với sự tồn tại, phát triển của Đảng và chế độ XHCN ở Việt Nam; quan điểm, quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước về đấu tranh PCTN,TC. Từ đó xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm trong công tác này, trước hết là ở ngay chính đơn vị, địa phương mình.

Sau Tọa đàm, Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lựa chọn, bổ sung, hoàn thiện, biên tập, xuất bản kỷ yếu Tọa đàm thành tài liệu sinh hoạt chuyên đề về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư trong toàn lực lượng CAND...

 

Nguồn tin: PX03 trích nguồn báo CAND online:

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây