Tờ Báo xung kích trên mặt trận chống “Diễn biến hòa bình”

Thứ tư - 27/10/2021 22:06
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” là một trong các nội dung trọng tâm của Báo CAND - thể hiện vai trò xung kích, uy tín và vị thế của báo chí lực lượng vũ trang cách mạng.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, trong điều kiện chiến tranh hay khi đất nước hòa bình, đổi mới và phát triển, Báo CAND đều thể hiện vai trò tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, phản cách mạng. Trên số đầu của tờ Công an mới (ra ngày 1/11/1946), ghi rõ tôn chỉ, mục đích của tờ báo là: “Để phổ cập trong quần chúng tinh thần mới của Công an, để thắt chặt tình liên lạc giữa anh em cùng một ngành hoạt động trong toàn quốc, Việt Nam Công an vụ cho xuất bản tờ Công an mới. Đứng về phương diện Báo, Công an mới sẽ có những mục điều tra, phóng sự, tường thuật viết theo tài liệu xác thực và đầy đủ, những sản phẩm đặc biệt của Công an mà chỉ Công an mới có…”.

can.jpg -0
Các bài viết “Phòng, chống diễn biến hoà bình” đăng trên Báo CAND có sức lan toả sâu rộng, tạo hiệu ứng tích cực.

Khi đổi tên thành Nội san Rèn luyện, Nội san CAND, các ấn phẩm không ngừng cải tiến nội dung, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền của lực lượng CAND.

“Đấu tranh chống phản cách mạng để bảo vệ thành quả cách mạng là một vấn đề thuộc về nguyên tắc của chính quyền chuyên chính dân chủ nhân dân, thực chất là chuyên chính vô sản” - trang bìa của Nội san CAND ra ngày 25/2/1962 trích đăng Nghị quyết của Bộ Chính trị số 39 NQ/TƯ, ngày 20/1/1962 về việc tăng cường đấu tranh chống các thế lực phản cách mạng.

Thời kỳ này, các bài viết đăng trên ấn phẩm vừa tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, biểu dương cán bộ, chiến sĩ CAND và nhân dân trong công tác, chiến đấu, vừa hướng dẫn nhân dân cảnh giác, đấu tranh với âm mưu, hoạt động của kẻ địch, các thế lực phản cách mạng.

Từ khi Báo CAND phát hành công khai (tháng 10/1988), công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu sai trái, thù địch tiếp tục được tăng cường. Khi Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, Báo CAND đẩy mạnh các bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng CAND, các bài nghiên cứu, tham luận tại nhiều hội thảo, tọa đàm nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn con đường đi lên CNXH ở nước ta cũng như những vấn đề đặt ra trong thời kỳ đổi mới, hội nhập.

Các bài viết đăng tải trên Báo CAND với lập luận chặt chẽ, khoa học góp phần bảo vệ nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời vạch rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân của các thế lực phản cách mạng, phản bác luận điệu sai trái, thù địch, từ đó khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn.

Đặc biệt, kể từ khi Báo Điện tử CAND ra mắt bạn đọc (năm 2004), các bài viết đăng trên báo in cũng đồng thời được đưa lên điện tử, tạo điều kiện để độc giả trong và ngoài nước nhanh chóng tiếp cận, nghiên cứu, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu đả phá, bôi nhọ chế độ XHCN, các thủ đoạn xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng định hướng tư tưởng, định hướng dư luận.

Phát huy vai trò xung kích trên trận tuyến nóng, kể từ năm 2018 đến nay, Báo CAND cùng với các đơn vị báo chí thuộc Cục Truyền thông CAND (Báo CAND, Truyền hình ANTV, Phát thanh Vì ANTQ) tiếp tục khẳng định tính chiến đấu sắc bén, là những cơ quan báo chí tiên phong trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, bảo vệ vai trò, uy tín, hình ảnh lực lượng CAND.

bao.png -0
Các bài viết “Phòng, chống diễn biến hoà bình” đăng trên Báo CAND có sức lan toả sâu rộng, tạo hiệu ứng tích cực.

Báo CAND (gồm báo in và điện tử) đẩy mạnh các bài viết chuyên mục “Phòng, chống diễn biến hoà bình” với sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các đồng chí lãnh đạo, các giảng viên, đăng tải chuỗi bài viết đấu tranh sắc bén, kịp thời. Bằng các luận cứ, luận điểm chắc chắn, sắc sảo với văn phong gần gũi, dễ đọc, không sa vào hàn lâm, lý luận, các bài viết đăng trên CAND báo in và điện tử đã vạch rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực xấu, những luận điệu sai trái, phản khoa học, tạo hiệu ứng và lan tỏa sâu rộng trên mạng Internet.

Thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội đã đưa ra chiến dịch tuyên truyền chống phá, tương ứng với 4 làn sóng dịch tác động tới nước ta.

Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 tới nay), các đối tượng đăng tải hàng loạt bài viết phê phán, chỉ trích chủ trương, đường lối chống dịch của Việt Nam, đưa ra những luận điệu suy diễn để quy kết nguyên nhân bùng phát dịch do “chính quyền thờ ơ, mặc dân đối phó”; vu cáo các hình thức siết chặt ngăn dịch như phong toả, cách ly, giãn cách xã hội… để tố cáo “chính quyền hà khắc, o ép dân”, từ đó bôi nhọ chế độ, miệt thị Đảng, Nhà nước.

Một số đối tượng đưa tin sai trái về tình hình dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, vu cáo chính sách chống dịch, tiêm vaccine của Nhà nước, mục đích tạo hiềm nghi, gây tâm lý lo lắng, chia rẽ đồng bào Bắc - Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động chống phá, biểu tình…

Báo CAND đã kịp thời đăng tải nhiều bài viết vạch rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ xấu, góp phần quan trọng định hướng dư luận như: “Nhận diện truyền thông đen phá hoại công cuộc phòng, chống COVID-19”; “Thủ đoạn “vấy mực” hình ảnh người Công an giúp dân trong đại dịch COVID-19”; “Tái diễn virus núp bóng dịch bệnh”; “Thủ đoạn đánh lận mục đích, ý nghĩa Quỹ vaccine phòng COVID-19”; “Cảnh giác thủ đoạn lợi dụng biểu tình tại Cuba để kích động chống phá”…

Các bài viết vạch trần âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu lợi dụng đại dịch COVID-19 để chống phá Đảng, Nhà nước, từ đó đưa ra khuyến cáo giúp người dân nêu cao cảnh giác, không tin, không chia sẻ, cổ suý những thông tin, hình ảnh sai lệch trên mạng Internet, thông tin chưa được kiểm chứng.

Trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đối tượng tuyên truyền với mưu đồ gây sự chia rẽ trong Đảng, trong Đại hội, gây mất uy tín, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tìm cách bôi nhọ, hạ uy tín Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đối tượng mở chiến dịch xuyên tạc công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước và chiến dịch tuyên truyền nhằm phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước tình hình đó, Báo CAND đăng tải nhiều bài viết với lập luận chặt chẽ, sắc sảo, phản bác luận điệu sai trái của các thế lực xấu như: “Minh chứng sống động phản bác luận điệu sai trái”; “Ngăn chặn, vô hiệu hoá các hoạt động phá hoại bầu cử”; “Nêu cao nhận thức bầu cử, ngăn chặn các luận điệu sai trái”; “Cảnh giác âm mưu tạo sóng, khuấy nước, phá hoại bầu cử”; “Trò tung hoả mù, xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước”… Các bài viết đã tạo sự lan toả lớn, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ độc giả, trong đó có ý kiến phản hồi từ kiều bào ta ở nước ngoài.

Những tác phẩm đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch đăng tải trên Báo CAND có sức lan toả sâu rộng, nhận được những phản hồi tích cực từ độc giả cũng như cơ quan, tổ chức, giúp người dân hiểu rõ, không tin, không cổ suý các luận điệu sai trái, đồng thời đề xuất cơ quan chức năng có phương án phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời.

Nhiều bài viết đưa ra các kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát thông tin trên không gian mạng. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm cũng kịp thời phản ánh công tác đấu tranh, xử lý các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước, lật tẩy âm mưu đội lốt “nhà dân chủ” để làm điều phản nước, hại dân.

Nhiều tác phẩm được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông biểu dương, đánh giá cao; trong đó một số tác phẩm xuất sắc đoạt Giải Báo chí quốc gia, Giải Báo chí về an ninh, trật tự và các giải báo chí khác.

Phản hồi của độc giả cho biết, do ở xa Tổ quốc nên nhiều người tiếp nhận thông tin sai trái từ các trang mạng ở nước ngoài, có người không nắm rõ nên tin là thật, đã có suy nghĩ không đúng về đất nước. Nay, qua nhiều bài viết trên Báo CAND onilne đã giúp bà con nhận rõ sự thật, phân biệt phải trái, hiểu rõ tình hình nước nhà, từ đó có suy nghĩ và hành động đúng đắn.

Nguồn tin: PX03 trích nguồn báo CAND online:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây