Những điểm nổi bật của công tác tuyển quân trong lực lượng Công an nhân dân năm 2024

Thứ hai - 04/03/2024 23:24
Thực hiện Quyết định số 74 ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công an đã phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024 để Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện. Nhằm làm rõ hơn những điểm mới trong công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm nay, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin tới báo chí về vấn đề này.
Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an.
Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an.


Phóng viênThưa đồng chí, đồng chí có thể cho biết công tác tuyển quân năm nay trong lực lượng CAND có điểm gì nổi bật?

Trung tướng Tô Ân Xô: Đã thành thông lệ, cứ đầu Xuân hàng năm, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiến hành tuyển chọn công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ CAND. Công tác tuyển quân trong lực lượng CAND năm 2024 có một số điểm nổi bật, đó là: 

Thứ nhất, lực lượng CAND đã ứng dụng hiệu quả các tiện ích của Đề án số 06 về ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để thực hiện công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; giao Công an xã nắm số lượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ, nắm hộ, nắm người và thực hiện quy trình  “3 gặp, 4 biết” (gặp công dân, gặp gia đình, gặp cơ sở; biết sức khỏe, biết văn hóa, biết lai lịch, biết phẩm chất đạo đức) để động viên công dân tham gia nghĩa vụ CAND; do vậy, công tác tuyển quân năm nay rất thuận lợi.

Thứ hai, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về nghĩa vụ tham gia CAND, do đó, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự rất phấn khởi, hăng hái đăng ký lên đường nhập ngũ, xác định rõ nghĩa vụ và quyền lợi khi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Bộ trưởng phân công các đồng chí Thứ trưởng tới nhiều đơn vị, địa phương chỉ đạo và tham gia lễ giao nhận quân trong những ngày tới.

Thứ ba, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt chế độ chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, trong đó Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư quy định về xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong CAND và Đề án “Dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND xuất ngũ giai đoạn 2023 đến 2030”, quan tâm hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho hạ sĩ quan nghĩa vụ sau khi học nghề và khi trở về địa phương.


Phóng viênTheo tổng hợp của các địa phương trong cả nước thì số lượng công dân phục vụ có thời hạn trong CAND năm nay thế nào, thưa đồng chí?

Trung tướng Tô Ân Xô: Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động công dân bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Đến nay, nguồn tuyển của Công an các đơn vị, địa phương đạt khoảng 103% so với chỉ tiêu được giao.

Phóng viênVề chất lượng nguồn tuyển năm nay, đồng chí đánh giá như thế nào khi năm nay tỷ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng và là đảng viên tăng cao?

Trung tướng Tô Ân Xô: Năm 2024, tỷ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng và là đảng viên đăng ký tham gia nghĩa quân sự và Công an tăng cao hơn so với các năm trước (trình độ Đại học đạt trên 10% so với tổng chỉ tiêu, Cao đẳng đạt 7,4%). Các bạn thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và là đảng viên hăng hái đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, với tinh thần “Xung kích lên đường bảo vệ Tổ quốc”. 

Phóng viênMột vấn đề được nhiều bạn thanh niên, cũng như phụ huynh có con đăng ký tham gia phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND quan tâm đó là khi các công dân thực hiện nghĩa vụ trong CAND sẽ được huấn luyện và tham gia những công việc gì của lực lượng CAND, thưa đồng chí?

Trung tướng Tô Ân Xô: Theo kế hoạch, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND sẽ được huấn luyện theo 01 trong 04 Chương trình khung huấn luyện của Bộ Công an, cụ thể: (1) Chương trình khung huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động; (2) Chương trình khung huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND thuộc lực lượng Cảnh vệ; (3) Chương trình khung huấn luyện CAND thuộc lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; (4) Chương trình khung huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia lực lượng CAND tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, công dân sẽ được tiếp cận các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở, điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND; hiểu được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CAND; vận dụng được kiến thức nghiệp vụ chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, công dân còn được tham gia các hình thức học tập, sinh hoạt ngoại khóa ngoài giờ hành chính (nằm trong quỹ thời gian huấn luyện 03 tháng của chương trình) như: tìm hiểu pháp luật, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, cách mạng, nhà truyền thống, báo động hành quân dã ngoại, thực hiện các phương án tác chiến nhằm định hình hành động, rèn thói quen và kỹ năng chiến đấu; rèn luyện thể thực, ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật.

Sau khi hoàn thành khoá huấn luyện, chiến sĩ mới sẽ được phân công về các đơn vị Cảnh sát cơ động, Phòng cháy chữa cháy, Trại giam, Cảnh vệ, Công an địa phương để thực hiện các nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định. 

Phóng viênBộ Công an cũng đã ban hành Đề án số 18 về “Dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND xuất ngũ giai đoạn 2023 đến 2030”, ý nghĩa của Đề án này?

Trung tướng Tô Ân Xô: Năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Đề án số 18 về “Dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND xuất ngũ giai đoạn 2023 đến 2030”. Đề án có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan nghĩa vụ CAND xuất ngũ nhằm nâng cao chất lượng lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm thực hiện công bằng xã hội về cơ hội học nghề, cơ hội việc làm và là chính sách hậu phương quan trọng đối với thanh niên xuất ngũ. Bên cạnh đó, đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan nghĩa vụ CAND xuất ngũ để tăng cường thu hút nguồn tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, tạo quy trình khép kín, giải quyết việc làm cho hạ sĩ quan nghĩa vụ sau khi hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự nói chung và nghĩa vụ tham gia CAND nói riêng. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an mong muốn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024 nêu cao nghĩa vụ công dân, nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật của ngành Công an và đơn vị huấn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Nhân dịp này, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bậc cha mẹ, cấp ủy chính quyền cơ sở đã tin tưởng giao những người con thân yêu, những công dân trẻ cho lực lượng CAND.

Phóng viênTrân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguồn tin: PX03 Tổng hợp:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây