THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thứ tư - 28/07/2021 08:57
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
111   Copy
111 Copy
 CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ
CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
 
 

Số:          /TB-CATP-KT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Đông Hà, ngày  28     tháng  7   năm 2021


THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.
Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, cụ thể như sau:
1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá
Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Địa chỉ: Số 55 Quốc lộ 9, Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá
Tài sản đấu giá là tang vật vi phạm hành chính do UBND tỉnh Quảng Trị tịch thu tại các Quyết định số 451/QĐ-XPVPHC ngày 24/02/2021 về xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định số 453/QĐ-TTTVPT ngày 24/02/2021 về tịch thu tang vật, phương tiện VPHC do không xác định được người vi phạm và được Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà phê duyệt phương án xử lý tài sản theo Quyết định số 1711/QĐ-CAT-CATP ngày 26/7/2021 có giá khởi điểm: 1.550.040.000 đồng (Một tỷ năm trăm năm mươi triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).
 
STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng TV tịch thu Số lượng mẫu gửi kiểm nghiệm Số lượng còn lại sau kiểm nghiệm Đơn giá
(đồng)
Thành tiền
(đồng)
Số Quyết định xử phạt VPHC
  1.  
Rượu ngoại hiệu Resmy Martin V.S.O.P loại 700ml, 40% vol do nước ngoài sản xuất chai 432 2 430 450.000 193.500.000453/QĐXPVPHC ngày 24/02/2021
 
  1.  
Rượu ngoại hiệu Chivas Redgal 18 aged loại 1 lít, 40% vol do nước ngoài sản xuất chai 120 2 118 980.000 115.640.000
  1.  
Rượu ngoại hiệu Belaire loại 750ml, 12.5% vol do nước ngoài sản xuất chai 174 2 172 420.000 72.240.000
  1.  
Rượu ngoại hiệu The Singlerton 18 aged years loại 700ml, 40% vol do nước ngoài sản xuất chai 336 2 334 1.050.000 350.700.000
  1.  
Rượu ngoại hiệu Blue Label loại 1 lít, 40% vol do nước ngoài sản xuất chai 240 2 238 2.100.000 499.800.000
  1.  
Rượu ngoại hiệu Royal salute 21 years old Label loại 1 lít, 40% vol do nước ngoài sản xuất chai 102 2 100 1.900.000 190.000.000
  1.  
Rượu ngoại hiệu Chivas Redgal 18 aged loại 700ml, 40% vol do nước ngoài sản xuất chai 180 2 178 720.000 128.160.000 451/QĐXPVPHC ngày 24/02/2021
Tổng cộng 1.550.040.000  

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
3.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của tổ chức đấu giá tài sản
Có các trang thiết bị cần thiết đủ điều kiện để phục vụ đấu giá, cụ thể:
- Có trụ sở văn phòng cố định trên địa bàn thành phố Đông Hà.
- Có địa chỉ rõ ràng, trang thiết bị, dụng cụ đầy đủ đảm bảo phục vụ tốt cho công tác đấu giá.
3.2. Phương án đấu giá
Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và có tiến độ thực hiện hoàn thành việc đấu giá tài sản kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.
3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản
- Có quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền hoặc giấy đăng ký hoạt động đấu giá tài sản do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị cấp.
- Có tối thiểu 02 đấu giá viên hoạt động thường xuyên tại đơn vị, các đấu giá viên đã được mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định tại Điều 20 của Luật đấu giá.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật VPHC bị tịch thu sung quỹ nhà nước và không có khiếu nại nào của khách hàng trong quá trình tổ chức đấu giá.
3.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Thực hiện theo Điều 66 Luật đấu giá tài sản.
3.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp Quảng Trị công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị.
3.6. Các tổ chức (đơn vị) đấu giá tài sản phải chịu trách nhiệm về tình trạng pháp lý thể hiện trong hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá
- Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày kể từ ngày 27/7/2021 đến hết ngày 01/8/2021 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Đội CSĐTTP về KT và CV, Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Số 55 Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
- Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá gồm: 01 bộ đóng quyển, có đầy đủ tài liệu chứng minh về năng lực bao gồm: Giấy đăng ký hoạt động đấu giá tài sản do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị cấp hoặc Quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền, có số lượng đấu giá viên theo tiêu chí lựa chọn, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các đấu giá viên; các tài liệu thể hiện kinh nghiệm của tổ chức (đơn vị) đấu giá trong lĩnh vực tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật VPHC bị tịch thu (các hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng của các cuộc đấu giá tài sản).
Lưu ý: Hồ sơ đăng ký được phô tô công chứng và không được hoàn trả lại sau khi nộp đăng ký tham gia.
5. Thời gian đánh giá hồ sơ đăng ký, thẩm định, phê duyệt và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Ngày 02/8/2021.
6. Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Nội dung thông báo này được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Công an tỉnh Quảng Trị và niêm yết tại trụ sở Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: Số 55 Quốc lộ 9, Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị./.
 
Nơi nhận:
- Phòng PX03, CA tỉnh;
- Lưu: VT, KT.
 
KT. TRƯỞNG CÔNG AN THÀNH PHỐ
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN THÀNH PHỐ

Thượng tá Nguyễn Hoài Nam

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây