Làm tốt công tác vân động, tranh thủ chức sắc tôn giáo góp phần tích cực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng vững mạnh

Thứ hai - 11/12/2023 03:12
Xuất phát từ quan điểm, chủ trương của Đảng, “Đồng bào tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết dân tộc”; “Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng”, Công an Quảng Trị đã làm tốt công tác vận động, tranh thủ chức sắc tôn giáo, phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong các hoạt động tôn giáo tuân thủ pháp luật và có tiếng nói lên án, đấu tranh đối với các đối tượng cực đoan lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật…
Trong những năm qua, tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn  cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tình hình an ninh tôn giáo vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, công tác vận động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào vùng giáo đòi hỏi sự nỗ lực lớn từ lực lượng Công an, trong đó việc tranh thủ chức sắc các tôn giáo có ý nghĩa quyết định. Bởi chính việc tranh thủ hiệu quả các chức sắc tôn giáo góp phần tích cực trong việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng vững mạnh.
 
z4876233662670 c108c479c678c8e8bafb236d7a82183c
Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy tại chùa Cam Lộ 

Hiện Quảng Trị có 03 tôn giáo lớn, phân bổ và phát triển ở nhiều địa bàn trong tỉnh với tổng số 325 chức sắc, trong đó 241 chức sắc phật giáo, 53 chức sắc tin lành và 31 chức sắc công giáo. Nhìn chung, hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn mang tính chất thuần tôn giáo. Quần chúng tín đồ cũng như chức sắc các tôn giáo chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các phong trào khác, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn và phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Tuy nhiên, tình hình an ninh tôn giáo vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, tác động xấu tới kinh tế - xã hội và tình hình ANTT địa bàn. Chính vì vậy, việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng tập trung đồng bào theo tôn giáo là một trong những nhiệm vụ then chốt của lực lượng Công an, trong đó, việc tranh thủ được chức sắc các tôn giáo là công tác được đặc biệt quan tâm.
Việc vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo chính là tuyên truyền, giải thích nhằm thuyết phục chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng…của địa phương, cơ sở; tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời đẹp đạo”; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Với phương châm “tích cực tiếp xúc, kiên trì đối thoại, tranh thủ tất cả những ai có thể tranh thủ được, tranh thủ tất cả các mặt có thể tranh thủ được”, những năm qua, lực lượng Công an đã tham mưu cho chính quyền các cấp triển khai nhiều nội dung, chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác tranh thủ chức sắc tôn giáo và đã đưa lại những kết quả tốt đẹp. Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền, vận động hoạt động của các chức sắc tôn giáo tuân thủ pháp luật, theo xu hướng tiến bộ, gắn bó đồng hành cùng dân tộc. Việc chủ động tiếp xúc các chức sắc của lực lượng Công an ngay từ đầu và là cầu nối kết nối các tôn giáo với lãnh đạo chính quyền các cấp đã góp phần tạo được sự đoàn kết giữa các tôn giáo và củng cố quan hệ gắn bó giữa hàng ngũ các chức sắc với chính quyền.
 
1695665563443
Công an TP Đông Hà vận động treo cờ tổ quốc tại chùa Vĩnh Phước, Phường Đông Lương, TP Đông Hà

Từ sự nỗ lực của lực lượng Công an cùng các ban ngành, đoàn thể, chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo trên địa bàn đã tích cực phối hợp với cơ quan, ban ngành tham gia việc phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chính sách kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng đến tín đồ; chủ động giúp đỡ, cộng tác với lực lượng Công an trong việc đảm bảo ANTT tại các địa bàn trọng điểm về an ninh quốc phòng, trong đấu tranh với các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật như Pháp luân công, Hội thánh của Đức chúa trời mẹ…góp phần hiệu quả vào việc bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, sự thâm nhập của các tà đạo lạ, đạo lạ, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” gây chia rẻ khối đại đoàn kết tôn giáo của các thế lực thù địch, phản động; củng cố niềm tin của quâ chúng tín đồ với Đảng, chính quyền.
Cũng từ sự đồng thuận, giúp đỡ của chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo mà lực lượng Công an đã kịp thời nắm tình hình, phát hiện âm mưu, ý đồ, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng tôn giáo chống Đảng, nhà nước. Nhờ sự chủ động tiếp xúc đã tạo sự đồng tình, ủng hộ của các chức sắc có uy tín trong việc xử lý các vi phạm của chức sắc liên quan đến mua bán đất đai, xây dựng cơ sở tôn giáo trái pháp luật; tác động các chức sắc chấp hành các quy định của pháp luật; giải quyết, ổn định tình hình các vụ việc phức tạp về ANTT trong tôn giáo. Điển hình như giải quyết ổn định vụ mâu thuẫn, xung đột giữa đạo Tin lành và đồng bào Pa Cô tại thôn A Mor (xã Lìa huyện Hướng Hóa); vụ dựng tượng Đức mẹ Maria trái pháp luật tại xã Đakrong huyện Đakrong; vụ mâu thuẫn tại chùa Dương Lệ Văn huyện Triệu Phong hay vụ Đại đức Thích Trí Hộ phạm tội giết người…
Công tác tranh thủ chức sắc tôn giáo cũng đã đạt được hiệu quả trong việc triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, trong thực hiện các phong trào phát triển kinh tế xã hội, phong trào bảo vệ ANTT và thực hiện cuộc vận động “Treo cờ Tổ quốc tại xã cơ sở thờ tự và nhà riêng tín đồ”...Với chức năng của minh, lực lượng Công an đã hướng dẫn, vận động chức sắc tín đồ tham gia có hiệu quả 44 mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ ANTT, trong đó Phật giáo 34 mô hình, Công giáo 08 mô hình...tạo điều kiện thuận lợi cho việc duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình “Phật giáo tham gia bảo vệ ANTQ và chung tay xây dựng nông thôn mới ”, “Giáo xứ bình yên”, “Niệm phật đường không có tội phạm và tệ nạn xã hội”…Trong đó, mô hình “Phật giáo tham gia bảo vệ ANTQ và chung tay xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Treo cờ Tổ quốc tại cơ sở thờ tự và nhà riêng tín đồ” được các tổ chức tôn giáo hưởng ứng mạnh mẽ, tỷ lệ treo cờ ngày càng được nâng cao (tính đến tháng 5 năm 2023, tỷ lệ treo cờ trong Phật giáo là 100%, Công giáo là 65% và Tin lành 95%). Đặc biệt, mô hình “Phật giáo tham gia bảo vệ ANTQ và chung tay xây dựng nông thôn mới” của tỉnh Quảng Trị đã được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ-Bộ Công an công nhận và lựa chọn mô hình để nhân rộng trong toàn quốc.
Để công tác vận động chức sắc tôn giáo ngày càng đưa lại hiệu quả tích cực hơn nữa đòi hỏi lực lượng làm công tác tôn giáo và vận động, tranh thủ tôn giáo cần đầu tư, trang bị để sâu sắc hơn nhận thức, lý luận về tôn giáo, trang bị, bồi dưỡng kịp thời cho cán bộ, chiến sỹ kiến thức, văn bản mới về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo; công tác vận đông, tranh thủ phải thực hiện bài bản, khoa học, vừa phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước về tôn giáo, vừa phù họp với tâm lý, tín ngưỡng tôn giáo; việc thực hiện công tác tôn giáo và vận động, tranh thủ chức sắc tôn giáo đòi hỏi phải được tiến hành thường xyên, chặt chẽ, đồng bộ và thống nhất; để nâng cao vị thế của các chức sắc tôn giáo đối với xã hội cần vận động, giới thiệu các chức sắc tôn giáo có trình độ, có thái độ chính trị tốt và có uy tín tham gia Hội đồng Nhân dân các cấp, các tổ chức đoàn thể, quan tâm và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 08-KL/TW của Ban bí thư về “Xây dựng cốt cán trong tôn giáo” và Quy định số 06-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Quy định định một số điểm về kết nạp đảng viên đối vói người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo”; trong công tác tranh thủ, vận động cần căn cứ vào tình hình thực tế, linh hoạt, tạo điều kiện đồng thời phải nghiêm túc, kiên quyết trong xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật của các chức sắc.
 
1695665456007
Công an TP Đông Hà vận động treo cờ tại Mái ấm tình thương Lâm Bích 

Đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn và kết quả đã đạt được trong công tác vận động, tranh thủ chức sắc tôn giáo trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, lực lượng Công an các cấp cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành về mọi mặt, thực sự là lực lượng dân vận khéo, có kỹ năng, uy tín, trình độ nhằm tranh thủ, huy động được đội ngũ chức sắc trong tôn giáo tích cực phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực phản động, góp phần giữ vững An ninh chính trị và TTATXH địa bàn./.

Nguồn tin: PX03:

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây