THÔNG BÁO Niêm yết giá bán tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước  của Công an huyện Cam Lộ - Công an tỉnh Quảng Trị

Thứ tư - 07/12/2022 21:42
THÔNG BÁO
Niêm yết giá bán tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước
 của Công an huyện Cam Lộ - Công an tỉnh Quảng Trị
CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ
CÔNG AN HUYỆN CAM LỘ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2067/TB-CAH Cam Lộ, ngày 02 tháng 12 năm 2022
THÔNG BÁO
Niêm yết giá bán tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước
 của Công an huyện Cam Lộ - Công an tỉnh Quảng Trị
 
 

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản Lý, sử dụng tài sản công năm 2017;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản Lý, sử dụng tài sản công.
Căn cứ Quyết định số 2065/QĐ-CAH ngày 02/12/2022 của Công an huyện Cam Lộ về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.  
Công an huyện Cam Lộ thông báo bán tài sản công theo hình thức niêm yết như sau:
1. Tên, địa chỉ của cơ quan bán tài sản
Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.
Địa chỉ: số 220 đường 2/4, khu phố 1, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.
2. Mã số cuộc bán niêm yết: CLNY05-2022.
3. Tên tài sản niêm yết giá
a, Danh mục tài sản bán theo hình thức niêm yết gồm 02 tài sản, cụ thể:
 
STT Tang vật ĐVT Số lượng Định giá
(đồng)
Giá trị tài sản
(đồng)
1 Đường kính trắng do nước ngoài sản xuất Kg 4450 13.000 57.850.000
  Tổng cộng       57.850.000
Mức giá niêm yết: 57.850.000đ (Năm mươi bảy triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng).
b, Nguồn gốc của tài sản: Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước.
4. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước:
- Số tiền đặt trước: 5.785.000đ/người/phiếu.
- Hình thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền mặt tại Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.
5. Địa điểm, thời gian xem tài sản niêm yết giá
a, Địa điểm xem tài sản: Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (số 220 đường 2/4, khu phố 1, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị)
b, Thời gian xem tài sản: từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022.
6. Quy định về người không được mua tài sản:
a, Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
b, Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản.
c, Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm b khoản này.
7. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt trước:
- Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: từ 07h00 ngày 05/12/2022 đến 17h ngày 09/12/2022.
- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng trị (số 220 đường 2/4, khu phố 1, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).
8. Thời gian lựa chọn người được mua tài sản:
- Thời gian lựa chọn người được mua tài sản: 14h00 ngày 12/12/2022.
- Địa điểm: Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng trị (số 220 đường 2/4, khu phố 1, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị)./.
 
Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử CA tỉnh Quảng Trị;
- Trung tâm VHTT&TDTT huyện Cam Lộ;
- Lưu: VT, KT;
KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
Thượng tá Nguyễn Hoài Nam

 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây