THÔNG BÁO Niêm yết giá bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước  của Công an thành phố Đông Hà - Công an tỉnh Quảng Trị.

Thứ năm - 25/03/2021 20:51
 
 CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ
CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
 
 

Số:          /CATP-CV-KT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc


Đông Hà, ngày       tháng     năm 2021


THÔNG BÁO
Niêm yết giá bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước
 của Công an thành phố Đông Hà - Công an tỉnh Quảng Trị.
 
 


Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công
Căn cứ Quyết định số       /QĐ-CATP ngày     /3/2021 của Công an thành phố Đông Hà về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước.
Căn cứ Biên bản định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản ngày       19/3/2021.
Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thông báo đến những người có nhu cầu mua tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước như sau:
1. Tên, địa chỉ của cơ quan tổ chức bán tài sản:
Công an thành phố Đông Hà - Công an tỉnh Quảng Trị.
Địa chỉ: 55 Quốc lộ 9 - Phường 5 - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
2. Mã số cuộc bán niêm yết: NY02-2021
3. Tên, chủng loại, số lượng, chất lượng của tài sản; giá bán tài sản.
a) Danh mục tài sản bán theo hình thức niêm yết gồm 04 tài sản, cụ thể:
 
STT Danh mục tài sản Số lượng Đơn vị tính Giá trị tài sản
1 Đường kính trắng do Thái Lan sản xuất 7.950 kg 75.525.000
2 Mỳ chính cái môi loại 500g do Thái Lan sản xuất 238 gói 5.950.000
3 Bia Heineken loại 250ml do nước ngoài sản xuất 780 chai 10.920.000
Tổng cộng     92.395.000
Mức giá niêm yết: 93.395.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi hai triệu ba trăm chín mươi lăm nghìn đồng).
b) Nguồn gốc của tài sản: Tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước.
4. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước: Người đăng ký mua tài sản phải đặt trước số tiền là 10% so với giá bán tài sản niêm yết và nộp bằng tiền mặt trực tiếp tại Công an thành phố Đông Hà - Công an tỉnh Quảng Trị.
Sau khi xác định được người mua tài sản, trong thời hạn 03 ngày làm việc Công an thành phố Đông Hà sẽ trả lại số tiền đặt trước cho người đăng ký nhưng không mua được tài sản.
5. Địa điểm, thời hạn xem tài sản.
a) Địa điểm xem tài sản: Đội CSĐTTP về KT và CV - Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
b) Thời hạn xem tài sản: Từ ngày     /3/2021  đến hết ngày   /3/2021, người có nhu cầu mua tài sản liên hệ với Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị trong giờ hành chính để được hướng dẫn.
6. Quy định về người không được tham gia mua tài sản:
a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
b) Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản;
c) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm b khoản này.
7. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước:
- Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: Từ 07h00 ngày   /3/2021 đến 17h00 ngày   /3/2021.
- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Công an thành phố Đông Hà - Công an tỉnh Quảng Trị (55 Quốc lộ 9, Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).
8. Thời gian lựa chọn người được mua tài sản:
- Thời gian lựa chọn người được mua tài sản: Vào lúc 8h00 ngày    /02/2019.
- Địa điểm tổ chức bán tài sản: Công an thành phố Đông Hà - Công an tỉnh Quảng Trị.
Những người có nhu cầu mua tài sản liên hệ trực tiếp Đội CSĐTTP về KT và CV - Công an thành phố Đông Hà (địa chỉ: Số 55 Quốc lộ 9, Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) để được hướng dẫn./.
 
Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử CA tỉnh;
- Lưu: VT, KT.
KT. TRƯỞNG CÔNG AN THÀNH PHỐ
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN THÀNH PHỐ

Thượng tá Nguyễn Hoài Nam
 

 

Nguồn tin: Công an Quảng Trị:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây