Phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh trong xây dựng mô hình “Khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội” ở thành phố Đông Hà

Chủ nhật - 06/10/2019 21:21

Phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh trong xây dựng mô hình “Khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội” ở thành phố Đông Hà

         Thành phố Đông Hà nằm ở trung tâm tỉnh lỵ với vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội và an ninh- quốc phòng. Bên cạnh sự phát triển, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp văn minh, phải thường xuyên đối mặt với sự xuất hiện của nhiều loại tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào địa bàn, trong các tầng lớp nhân dân nhất là đối với thế hệ trẻ…. Tình hình trên đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, các ngành và địa phương trong phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm và đẩy lùi tệ nạn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn.
          Hội Cựu chiến binh (CCB) là một tổ chức chính trị- xã hội, trong những năm qua Hội luôn phát huy tốt vai trò trên mọi lĩnh vực hoạt động, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và tích cực đi đầu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Đặc biệt đã phối hợp chỉ đạo và thực hiện chủ trương của lãnh đạo thành phố về “ Xây dựng khu phố không có tội phạm về tệ nạn xã hội”, góp phần quan trọng vào giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT, TTATXH) trên địa bàn. Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua, các cấp Hội trong toàn thành phố tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình về ANTT, đồng thời tìm ra những nguyên nhân tồn tại, khuyết điểm để khắc phục, có những giải pháp tích cực, chủ động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả, thiết thực hơn.

 

Đồng chí Võ Văn Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Đông Hà trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 12 của BTV Thành ủy (Khóa X)

          Hội CCB thành phố hiện có hơn 3200 hội viên , trong đó có gần 40% là Đảng viên, sinh hoạt rộng khắp trong 22 Hội cơ sở và 97 chi hội ở 100% khu phố và trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức của Hội. Các thế hệ CCB luôn mang trong mình bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, có uy tín, trách nhiệm, bản lĩnh kiên định, vững vàng, lại được trải qua trong các cuộc đấu tranh cách mạng, rèn luyện thử thách trong quân đội; có tinh thần kỷ luật, trình độ, kiến thức, kinh nghiệm phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội… Đồng thời là những người gần gũi, gắn bó, không ngại vất vả khi đối mặt với khó khăn, thách thức nên luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp tin tưởng, huy động tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm; tham mưu phối hơp tổ chức xây dựng và trực tiếp thực hiện các mô hình về an ninh trật tự ở cơ sở. Ngay sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/1999/NQLT giữa Hội CCB và Bộ Công an về “ Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ”, đặc biệt là triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 18/3/2009 của Ban Thường vụ Thị ủy Đông Hà ( Nay là thành phố Đông Hà) về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc xây dựng khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, vai trò của CCB càng ngày được phát huy thể hiện rõ trong hoạt động thực tiễn. Các cấp hội luôn gương mẫu đi đầu thực hiện, dám nghĩ, dám làm, đột phá vào những vấn đề khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để giúp cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết; phát huy uy tín của CCB trong công tác vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trong việc giữ gìn ANCT- TTATXH, góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.
          Thực hiện chủ trương của lãnh đạo thành phố, các cấp Hội CCB đã phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể và địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Các cấp hội đã vận động lực lượng hội viên làm nòng cốt trong việc tham gia xây dựng “Khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, đến nay đã có 83/83 khu phố đã có mô hình đi vào hoạt động.
          Hội CCB thành phố đã phối hợp với Công an thành phố tiến hành khảo sát địa bàn, chọn các địa bàn phường, khu phố đủ các yếu tố để tổ chức mô hình phù hợp và chỉ đạo Hội cơ sở phối hợp xây dựng 02 mô hình: Lấy hội CCB phường Đông Thanh để xây dựng mô hình “Hội CCB không có hội viên vi phạm pháp luật và  tệ nạn xã hội”, chọn địa bàn phường Đông Lễ, lấy khu phố 5 để xây dựng mô hình “Gia đình CCB không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”. Từ 02 mô hình triển khai trong các cấp hội CCB nay mở rộng thêm tổ chức Cưẹu quân nhân thành mô hình “Hội viên CCB, Cựu quân nhân và gia đình không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” nhằm tăng thêm thành phần tổ chức Hội và hội viên để tuyên truyền pháp luật và tổ chức thực hiện rộng rãi hơn, thu hút được nhiều thành phần tham gia, trở thành phong trào có tính lan tỏa rộng khắp trong các cấp Hội và cộng đồng ở khu dân cư.
          Thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ về “Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù”,  Hội CCB các cấp xác định vai trò trách nhiệm của mình trong việc đi đầu trong công tác giáo dục, giúp đỡ các đối tượng trở thành người tốt; đã phối hợp với Công an thành phố khảo sát, xác định địa bàn phường 1 nằm ở trung tâm có nhiều đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương để xây dựng mô hình “CCB nhận giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù, hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng” được tổ chức triển khai vào năm 2013, lấy địa bàn khu phố 6, phường 1, để ra mắt mô hình (làm điểm rút kinh nghiệm); hiện nay đã triển khai ở 8/10 khu phố của phường có đối tượng, qua 05 năm thực hiện đã nhận giáo dục, giúp đỡ 81 người, trong đó có 51 người tiến bộ và tạo được việc làm ổn định, không có trường hợp tái phạm, nhiều trường hợp đã tiến bộ vượt bậc, tạo được việc làm ổn định và có thu nhập cao, bảo đảm cuộc sống cho gia đình, vợ con….
          Để đánh giá kết quả hoạt động của các mô hình, Hội CCB thành phố chỉ đạo các cấp Hội tổ chức sơ kết và nhân rộng ra đối với Hội CCB cơ sở phường 3, phường 4 và phường 2, trong đó Hội CCB phường 1 đã mở rộng hội Cựu quân nhân cùng tham gia “Hội viên CCB, Cựu quân nhân và gia đình không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”. Phường Đông Thanh phối hợp với các dòng họ trong phường để thực hiện mô hình “ Gia đình, dòng họ không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”. Đặc biệt về mô hình “CCB nhận giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù, hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng” ở phường 1 đã nhân rộng ra phường 5, phường Đông Lương và Đông Giang, vừa qua đã tổ chức nhân rộng ở phường 4. Đến nay, tổng số người được nhận giáo dục, giúp đỡ ở Hội CCB cơ sở các phường lên đến 148 người (chưa tính có 38 trường hợp mới đảm nhận ở phường 4), trong đó có 72 người tiến bộ (Chỉ tính riêng năm 2018 đã tiếp nhận 67 người và đã giáo dục tiến bộ 21 người).
          Hội CCB phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ sở, cấp ủy, chính quyền các khu phố nhận giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ 233 thanh, thiếu niên chậm tiến, trong đó giáo dục tiến bộ 196 cháu trở thành người tốt, có ích cho gia đình và xã hội, một số cháu đã tiến bộ, chịu khó làm ăn…
          Để đạt được những kết quả đó, Hội CCB thành phố rút ra một số kinh nghiệm như sau:
          Thứ nhất, phải thường xuyên đặt sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong phối hợp triển khai thực hiện; đặc biệt là phát huy vai trò chủ động của các cấp Hội và mỗi cán bộ, hội viên gương mẫu trong công tác tuyên truyên, vận động và trực tiếp tham gia thực hiện các mô hình mới thành công.
          Thứ hai, thông qua tổng kết hoạt động thực tiễn để xây dựng các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch công tác sát với điều kiện thực tiễn của Hội và địa phương để chỉ đạo thực hiện các mô hình đi vào hoạt động thực chất và hiệu quả.
          Thứ ba, chú trọng công tác phối kết hợp một cách đồng bộ, nhịp nhàng từ thành phố đến cơ sở; phối hợp quản lý, nắm chắc địa bàn về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quản lý nắm chắc các loại tội phạm hiện có và phát sinh, phải có sự phân loại, nhóm đối tượng để tiến hành bàn giao cho các đoàn thể trong việc nhận giáo dục, cảm hóa được thuận lợi.
          Thứ tư, trong quá trình thực hiện phải tiến hành công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân và nhân rộng mô hình tiên tiến trong các ngành và địa phương để phổ biến trong cộng đồng dân cư./.
           

Tác giả bài viết: Trần Văn Vinh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đông Hà

Nguồn tin: Công an Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây