Lực lượng CAND “gương mẫu, đi đầu”, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách

Thứ năm - 28/12/2023 18:24
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng và thành tích to lớn của lực lượng CAND đã đạt được trong năm 2023...

Sáng nay, 27/12/2023, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79

Dự khai mạc Hội nghị có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực, Ban Dân vận Trung ương…; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an và nguyên lãnh đạo Bộ Công an; Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương…

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 được tổ chức để đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2023; kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đánh giá kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024; tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023 và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết, kết luận của các Hội nghị Trung ương khóa XIII, nhất là nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, đổi mới cách làm theo phương châm bám sát thực tiễn, giải quyết các vấn đề từ thực tiễn đặt ra và ngay từ cơ sở, thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra là giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích của đất nước, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị
 

Những kết quả mà lực lượng Công an đạt được đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá, khẳng định và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đó là “năm sau cao hơn năm trước, năm 2023 tốt hơn, cao hơn năm 2022.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - là năm “thứ tư”, năm “tăng tốc” để tạo tiền đề năm 2025 “về đích” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII và cũng là năm khởi đầu cho công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bên cạnh đó, năm 2024, tình hình thế giới, khu vực được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp…; những yếu tố là nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm vẫn chưa thể giải quyết một cách triệt để. Tình hình đó đang đặt ra những khó khăn, thách thức và yêu cầu hết sức nặng nề, khẩn trương đối với nhiệm vụ của lực lượng CAND…

Toàn cảnh Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá đúng tình hình, những kết quả đạt được, chưa đạt được và làm rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực công tác, rút ra những kinh nghiệm trong năm 2023 để làm tiền đề, cơ sở xác định phương hướng công tác Công an năm 2024, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu nhận định, phân tích, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình, nhận thức đầy đủ những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong năm 2024.

Tiếp theo chương trình Hội nghị, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày: “Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an năm 2023; nhiệm vụ công tác năm 2024”.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an năm 2023; nhiệm vụ công tác năm 2024

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo tóm tắt sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị

Dưới sự điều hành của Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những vấn đề như: Kết quả tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an các đơn vị, địa phương theo hướng tinh, gọn, mạnh; Kết quả nổi bật trong 02 năm thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc điều hành tham luận tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng và thành tích to lớn của lực lượng CAND đã đạt được trong năm 2023. “Công tác Công an năm 2023 đã đạt được kết quả tốt hơn năm 2022, thể hiện ở chỗ: kết quả các mặt công tác toàn diện hơn, nổi bật hơn và lực lượng CAND trưởng thành hơn”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia sẻ, tri ân sâu sắc đến gia đình, người thân và đơn vị của các anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh của lực lượng CAND; đề nghị các đơn vị, địa phương làm tốt công tác chính sách đối với người có công, chăm lo đời sống của thân nhân những cán bộ, chiến sĩ đã đổ máu vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Nhấn mạnh năm 2024 là năm “tăng tốc”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lực lượng CAND tiếp tục giữ gìn truyền thống vẻ vang, anh hùng, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn; đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm lực lượng CAND cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới.

Lực lượng CAND cần tiếp tục “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng; thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh, “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Tập trung xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND đã được đề ra; không để bị động, bất ngờ, hoàn thành và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho, “năm sau cao hơn năm trước, năm 2024, dứt khoát phải​ ​​​cao hơn, tốt hơn năm 2023”.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật trong các lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, theo phương châm “Phòng ngừa là chính”, kết hợp hiệu quả giữa chủ động phòng ngừa và tích cực đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật. Phát huy mạnh mẽ “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng và tăng cường “thế trận lòng dân”, kết hợp chặt chẽ “thế trận an ninh nhân dân” với “thế trận quốc phòng toàn dân” góp phần làm nền tảng vững chắc cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc để lực lượng CAND thực sự là “điểm tựa bình yên” của Nhân dân.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân. Tiếp tục “gương mẫu”, đi đầu” trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và triển khai Đề án 06 của Chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, góp phần chống tiêu cực, giảm phiền hà. Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chủ động bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác thường xuyên và chiến đấu của lực lượng CAND. Tiếp tục phát huy công tác an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tiếp tục phát huy vai trò “đi trước, mở đường”, tích cực chủ động trong đối ngoại, hợp tác quốc tế. Luôn nêu cao tinh thần “đoàn kết, chung sức, đồng lòng”, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là Quân đội nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn, xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu đáp từ

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Thủ tướng Chính phủ đối với lực lượng CAND. Toàn lực lượng CAND xin hứa và quyết tâm thực hiện thắng lợi những yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 27 - 28/12/2023.

Cập nhật...

Nguồn tin: PX03 Tổng hợp:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây