Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại không chỉ là trách nhiệm của ngành Công an

Thứ hai - 20/03/2023 20:31
Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh điều này khi dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến quán triệt Quyết định số 90 ngày 6/12/2022 của Ban Bí thư; đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, sáng 20/3.

Hội nghị do Đảng uỷ Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức dưới sự chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. 

Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tại các điểm cầu.

Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại không chỉ là trách nhiệm của ngành Công an -0
 
Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại không chỉ là trách nhiệm của ngành Công an -1
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự hội nghị.
Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại không chỉ là trách nhiệm của ngành Công an -0
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đảm bảo song trùng lãnh đạo giữa Đảng uỷ Công an Trung ương và các tỉnh, thành uỷ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ngày 6/12/2022, Ban Bí thư đã ký Quyết định số 90 ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an Trung ương và các tỉnh, thành uỷ trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng trong Công an tỉnh, thành phố nhằm tạo ra cơ chế đảm bảo song trùng lãnh đạo giữa Đảng uỷ Công an Trung ương và các tỉnh, thành uỷ trong lãnh đạo công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND một cách nhịp nhàng, thống nhất, khắc phục những bất cập, hạn chế, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ các cấp đối với lực lượng CAND.

Cùng với đó, cách đây hơn một năm, ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết chuyên đề rất quan trọng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với lực lượng CAND; Nghị quyết đã đề ra mục tiêu, yêu cầu cụ thể, các giải pháp toàn diện, phân công nhiệm vụ cho từng ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, trong đó, giao Đảng uỷ Công an Trung ương chủ trì, tham mưu, phối hợp, hướng dẫn, theo dõi, báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện.

Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại không chỉ là trách nhiệm của ngành Công an -0
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị nhằm quán triệt, triển khai Quyết định số 90 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 16 của Đảng uỷ Công an Trung ương về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đánh giá một năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, rút kinh nghiệm những vấn đề còn tồn tại, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả trong triển khai thực hiện thời gian tới.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã quán triệt nội dung Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 90 và quán triệt Nghị quyết số 16 của Đảng uỷ Công an Trung ương. Theo Quy chế phối hợp, Đảng uỷ Công an Trung ương chủ trì 9 nội dung, phối hợp 4 nội dung; tỉnh uỷ, thành uỷ chủ trì 8 nội dung, phối hợp 5 nội dung.

Thực hiện tốt Quyết định số 90 là đảm bảo cho việc tuân thủ Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; sự tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong CAND. Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa Đảng uỷ Công an Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ trong lãnh đạo tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND...

Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại không chỉ là trách nhiệm của ngành Công an -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Đổi mới tư duy, đột phá trong cấp uỷ, thủ trưởng Công an các cấp

Báo cáo tóm tắt kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, việc ban hành Nghị quyết số 12 là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, có ý nghĩa quan trọng, mang tầm chiến lược đối với công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND nói riêng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, là một nhiệm vụ chính trị cam go, quyết liệt, cần nhiều giải pháp đồng bộ, đòi hỏi Đảng phải huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để thực hiện.

Thông qua học tập, quán triệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đã giúp cấp uỷ các cấp trong hệ thống chính trị và cấp uỷ, đảng viên, CBCS lực lượng CAND nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, tạo sự chuyển biển mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động, nhất là đối với cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ trong hệ thống chính trị, thủ trưởng Công an các cấp trong đổi mới tư duy, đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về đạo đức, lối sống; nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình. Khơi dậy được ý chí, quyết tâm của lực lượng CAND từ Bộ đến cơ sở và toàn CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng là lực lượng vũ trang tin cậy, là "thanh bảo kiếm" và "lá chắn" bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân...

Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại không chỉ là trách nhiệm của ngành Công an -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ quán triệt nội dung Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 90 và quán triệt Nghị quyết số 16 tại hội nghị.

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, hội nghị đã thảo luận, đánh giá sát tình hình, nhiệm vụ và đề xuất biện pháp đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cũng như nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phối hợp giữa Đảng uỷ Công an Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng, công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới.

Nhiều vụ việc phức tạp được xử lý kịp thời, hiệu quả

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá cao công tác phối hợp giữa Đảng uỷ Công an Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện để tăng cường việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực tiễn cho thấy, trong triển khai chủ trương, kế hoạch, định hướng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác cán bộ cần có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Đảng uỷ Công an Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ.

Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại không chỉ là trách nhiệm của ngành Công an -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc hội nghị.

"Đến thời điểm này đã có gần 60.000 Công an chính quy được đưa về Công an xã, phường thị trấn; các cấp uỷ, địa phương đã cam kết bố trí khoảng 30.000 tỷ đồng đến năm 2030 để tiếp tục hỗ trợ cho lực lượng này thuận lợi trong triển khai công việc. Tuy nhiên, nơi làm việc của Công an xã, phường thị trấn hiện nay vẫn còn là vấn đề cần phải tiếp tục quan tâm, đề nghị các tỉnh uỷ, thành uỷ phối hợp với Đảng uỷ Công an Trung ương trong vấn đề này" - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, trong những năm vừa qua, nhiều vụ việc phức tạp ở một số địa phương cho thấy khi có sự phối hợp tốt đã kịp thời nắm chắc tình hình và xử lý có hiệu quả; đồng chí ghi nhận, đánh giá cao Đảng uỷ Công an Trung ương vừa qua đã hỗ trợ một số tỉnh biên giới phía Bắc xây nhà, giúp đồng bào ổn định cuộc sống, khẳng định những việc này không chỉ giúp nhân dân mà còn quay trở lại xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại không chỉ là trách nhiệm của ngành Công an -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trình bày báo cáo tóm tắt kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị tại hội nghị.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Quyết định số 90 của Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ đối với việc xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại - xem đây là trách nhiệm không chỉ của Đảng uỷ Công an Trung ương, của ngành Công an mà còn là trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, của từng cơ quan, đơn vị và có sự góp phần của các tầng lớp nhân dân.

"Đó chính là cơ sở để chúng ta đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, nâng cao đời sống nhân dân", đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh và lưu ý, càng phối hợp chặt chẽ chúng ta càng có cơ hội đảm bảo phát triển chung cả nước và từng địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nghiêm Nghị quyết số 12, Quyết định số 90; khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách, quan tâm phối hợp, bố trí đủ nguồn lực đảm bảo thực hiện mục tiêu đến năm 2025, năm 2030 của Nghị quyết số 12; trước mắt hiện đại hoá 6 lực lượng: Tình báo, Cơ yếu, An ninh, Cảnh sát cơ động, Kỹ thuật nghiệp vụ, An ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại không chỉ là trách nhiệm của ngành Công an -1
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đảng uỷ Công an Trung ương, Đảng uỷ Công an tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy tích cực vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ địa phương các chủ trương, đường lối, chính sách bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện; giữ vững vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức địa phương; tăng cường niềm tin, sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân...

Tiếp tục cụ thể hoá Quyết định số 90 và Nghị quyết số 12

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh 3 điểm mới trong Quyết định số 90, trong đó, tỉnh uỷ, thành uỷ có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nghị quyết của tỉnh, thành uỷ về xây dựng Công an tỉnh, thành phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ trưởng đề nghị, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương quan tâm phối hợp, tiếp tục tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã được Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị đề ra, không "khoán trắng" cho lực lượng Công an. Đồng thời quán triệt, thực hiện nghiêm túc; xác định rõ phạm vi, nguyên tắc, nội dung, phương pháp phối hợp, chức trách, nhiệm vụ quy định tại Quy chế phối hợp trong lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng trong CAND.

Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại không chỉ là trách nhiệm của ngành Công an -0
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp, biện pháp xây dựng lực lượng CAND, đầu tư trang thiết bị, phương tiện, áp dụng khoa học công nghệ vào công tác; quan tâm sâu sắc đến lực lượng Công an xã; thực hiện cơ cấu bí thư chi bộ Công an xã, phường, thị trấn tham gia ban thường vụ đảng ủy xã, phường, thị trấn. Quan tâm, hỗ trợ ngân sách, đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở hoặc nơi làm việc, sinh hoạt và trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện đảm bảo khác phục vụ cho hoạt động của lực lượng Công an xã.

Đảng ủy Công an các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy triển khai các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an tỉnh, thành phố. Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương, hoàn thành tiến độ, hiệu quả các đề án được giao...

Xây dựng môi trường hoà bình, an toàn, ổn định là tiền đề phát triển kinh tế - xã hội

Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại không chỉ là trách nhiệm của ngành Công an -0
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tham luận tại hội nghị.

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, điểm nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 12 tại địa phương là Thành uỷ TP Hồ Chí Minh đã lãnh đạo Công an TP và hệ thống chính trị của Quận 12 xây dựng thành công Công an phường Tân Chánh Hiệp điển hình, kiểu mẫu và đã tổ chức nhân rộng xây dựng 19 Công an phường điển hình, kiểu mẫu trên địa bàn TP năm 2023; đồng thời đã dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành uỷ để lãnh đạo nội dung này. Cùng với đó, ban hành Nghị quyết số 16 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn, đạt nhiều kết quả quan trọng và là một trong những đơn vị dẫn đầu về thực hiện Đề án 06 của cả nước, góp phần xây dựng được hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư và khai thác trong công tác Công an, đáp ứng yêu cầu chính quy, hiện đại.

Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại không chỉ là trách nhiệm của ngành Công an -0
Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Trần Quốc Cường tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên cho rằng, việc xây dựng môi trường hoà bình, an toàn, ổn định là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội bền vững, đòi hỏi công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cần được đặt lên hàng đầu. "Tỉnh Điện Biên đã quan tâm chỉ đạo, bảo đảm tiềm lực cơ sở vật chất, khoa học, công nghệ, trang bị hiện đại, đồng bộ; tranh thủ thực hiện hiệu quả nguồn lực tài chính, hậu cần, kỹ thuật của Trung ương theo phân cấp ngân sách và sự hỗ trợ của tỉnh để xây dựng lực lượng Công an tỉnh" - Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Trần Quốc Cường chia sẻ và lấy ví dụ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thống nhất chủ trương phê duyệt đầu tư xây dựng dự án các hạng mục phụ trợ cho trụ sở làm việc của 27 Công an xã biên giới, với tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng/trụ sở và xây dựng trụ sở làm việc cho Công an xã điển hình về ANTT với tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng; huy động xã hội hoá 10 tỷ đồng xây dựng 4 xã nội địa. Đối với Công an 73 xã nội địa còn lại đang triển khai xây dựng trụ sở trong năm 2023 và năm 2024.

Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại không chỉ là trách nhiệm của ngành Công an -0
Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan tham luận tại hội nghị.

Xác định công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có ý nghĩa quyết định, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc cho biết, tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục tính toán bổ sung quỹ đất an ninh cho lực lượng Công an bảo đảm theo quy định. Riêng đối với Công an xã, thị trấn, Tỉnh uỷ Vĩnh phúc tập trung chỉ đạo đến hết năm 2023 sẽ hoàn thành việc giao đất; đến năm 2030, 100% Công an xã, thị trấn có trụ sở độc lập. Tỉnh cũng dự kiến dành phần kinh phí để xây dựng trụ sở Công an xã với số tiền gần 1.000 tỷ đồng...

Với định hướng xây dựng con người là trung tâm, hiện đại về con người trước đi đôi với hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật, đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, Thành uỷ, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo phối hợp Công an TP chủ động xây dựng, triển khai các đề án, kế hoạch liên kết đào tạo, bồi dưỡng, nổi bật là kế hoạch nâng cao năng lực ngoại ngữ đội ngũ CBCS Công an với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng. Từ đầu năm 2022 đến nay, UBND TP Đà Nẵng đã cấp vốn, đồng ý chủ trương triển khai thực hiện 11 dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở, mua sắm trang thiết bị đối với các lực lượng Công an TP với tổng mức đầu tư dự kiến 492 tỷ đồng...

 

Nguồn tin: PX03 trích nguồn báo CAND online:

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây