UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở năm 2022

Thứ ba - 18/01/2022 19:05
Hôm nay 18/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng - an ninh (QP- AN), xây dựng cơ sở năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng dự và phát biểu chỉ đạo; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì hội nghị. Các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Bộ Công an; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang dự hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ QP - AN, xây dựng cơ sở năm 2021
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Dự báo năm 2022, trong nước và trong tỉnh tiếp tục nổi lên một số vấn đề tác động đến QP - AN, trong đó COVID-19 sẽ còn diễn biến phức tạp. Quảng Trị là địa bàn trọng điểm về QP - AN trên địa bàn Quân khu 4; tình hình trên tuyến biên giới, tình hình tội phạm vẫn tiềm ẩn yếu tố mất ổn định, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh... sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP - AN. Nhiệm vụ QP - AN năm 2022 đặt ra yêu cầu cao, đòi hỏi các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng vũ trang phải nỗ lực, quyết tâm lớn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh về nhiệm vụ QP-AN; cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thật tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc; chiến lược quốc phòng Việt Nam; chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm QP - AN với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm.
 
Trên cơ sở đặc điểm tình hình địa phương, bất cứ tình hình huống nào cũng phải giữ thế chủ động, nắm chắc dự báo tình hình, đề ra các chủ trương, giải pháp, chiến lược hiệu quả để chỉ đạo toàn diện, sâu sát các nhiệm vụ công tác QP - AN. Kết hợp chặt chẽ giữa QP - AN gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác thu hút đầu tư, triển khai các dự án tại địa bàn chiến lược trọng điểm. Tập trung các nguồn lực để phòng, chống COVID-19 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 128 của Chính phủ.
 
Làm tốt công tác giáo dục QP - AN, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của toàn dân đối với nhiệm vụ củng cố QP - AN, bảo vệ Tổ quốc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.
 
Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác QP - AN; chủ động phương án bảo đảm về an ninh trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tiếp tục chỉ đạo xây dựng và phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường công tác phối hợp để chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch; phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự. Chuẩn bị tốt về mọi mặt, để sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; kịp thời bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.
 
Các lực lượng vũ trang, nhất là lực lượng công an cần triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; tập trung triệt xóa các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, can thiệp vào các hoạt động kinh tế, tội phạm tham nhũng; không để hình thành các băng nhóm tội phạm mới; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, đẩy lùi tai nạn, tệ nạn xã hội; bảo đảm an ninh trật tự, nhất là các ngày lễ trọng, các sự kiện chính trị, kinh tế - văn hóa, xã hội của tỉnh, trước mắt là trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán 2022. Kiên quyết không để tình trạng xã hội đen, tội phạm núp bóng doanh nghiệp, tội phạm xuyên quốc gia hoạt động, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm công nghệ cao. Nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an xã. Tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác đối ngoại với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang các tỉnh biên giới của nước bạn Lào.
 
Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21-KL/TW khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết của trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng.
 
Trên cơ sở chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng, hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, xây dựng 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 nhằm mục tiêu đảm bảo vững chắc QP - AN, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, qua đó tạo tiền đề để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.   
      
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là các lực lượng quân sự, công an, biên phòng quán triệt chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ QP - AN, xây dựng cơ sở năm 2022. Bên cạnh đó, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả 8 nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra tại hội nghị gồm: Quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của trung ương, Tỉnh ủy về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ QP - AN, xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; tăng cường công tác nắm, theo dõi và dự báo kịp thời, chính xác tình hình, chú trọng tuyến biên giới, tuyến biển, địa bàn trọng điểm; thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao chất lượng phối hợp giữa 3 lực lượng và việc xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, vững mạnh; nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn, cụm an toàn - sẵn sàng chiến đấu...
 
Trước mắt, cần tập trung bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng như: Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị và kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị; 75 năm ngày Thương binh  - Liệt sĩ. Yêu cầu các lực lượng quân sự, công an, biên phòng tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, với quyết tâm chính trị, tinh thần, trách nhiệm cao nhất thực hiện tốt những phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra.
 
Năm 2021, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, COVID-19 chưa được kiểm soát, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống trị và nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
 
Trong đó, duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu các cấp, bảo đảm an ninh, an toàn các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị của quê hương, đất nước. Công tác đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới, lãnh thổ được thực hiện nghiêm. Chủ động nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tội phạm và triệt xóa 8 băng, nhóm/63 đối tượng, nhiều vụ án lớn được điều tra, khám phá nhanh tạo dư luận tốt trong Nhân dân. Công tác đối ngoại, hợp tác với các tỉnh đối biên nước bạn Lào trên các lĩnh vực QP - AN tiếp tục được triển khai ổn định, hiệu quả hơn. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đăng cai tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ Nhất, được Bộ Quốc phòng đánh giá cao.
 
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ QP - AN, xây dựng cơ sở năm 2021.

Nguồn tin: PX03 trích nguồn Báo Quảng Trị online::

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây